Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yhteenveto Helsinki Mindfulnessin toiminnasta liittyen henkilötietojen keräämiseen

Helsinki Mindfulness kouluttaa kuinka lisätä elämässään hyväksyvää tietoista läsnäoloa (mindfulness) ja kuinka kuinka kommunkoida yhteyttä luoden (Rakentava vuorovaikutus) sekä valmentaa yksilöitä elämän ja työn muutostilanteissa (työn tai elämänmuutoksen valmennus)

Tarjoamme hyödyllistä tietoa maksuttomasti esim. blogikirjoituksissa, webinaareissa, yleisöluentoina, näytetunteina, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse.

Sinulla on mahdollisuus osallistua maksullisiin koulutuksiin lyhyistä koulutuksista esim. 8 viikon kurssille tai puolen vuoden tuki-ilta-sarjaan.

Kehitämme tarjontaamme yhdessä asiakkaiden kanssa. Siitä esimerkkinä on uutuus: syksyn tuki-ilta kokeneille meditoijille ja Rakentavan vuorovaikutuksen koulutus.

Uutiskirjeen tilaajalle lähetetään tietoa koulutuksistamme ja uusiutuvasta tarjonnastamme, sekä maksuttomasta että maksullisesta. Koulutusten myynnillä rahoitamme toimintamme ja kykenemme tarjoamaan monipuolista valikoimaa, josta sinä voit poimia juuri ne sinulle sopivat kokonaisuudet.

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille.

Emme halua vastahakoisia uutiskirjeen vastaanottajia ja siksi jokaisen uutiskirjeen perässä on mahdollisuus peruuttaa se, jolloin peruutus astuu välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistuvat rekisteristä.

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Helsinki Mindfulnessin sähköpostilistalle kirjautuessaan luovutetaan sähköpostiosoite Helsinki Mindfulnessin uutiskirjeita tekevän Erja Lahdenperä – Helsinki Mindfulnessin käyttöön. Käytöstä vastaa Erja Lahdenperä, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain uutiskirjeen tilaajille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

 

Yksityisyys ja tietosuoja

Helsinki Mindfulnessin asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

 

Helsinki Mindfulness ei säilytä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

 

Rekisterinpitäjä

Erja Lahdenperän oma toiminimi LUMIÈRE coaching (y-tunnus: 2490886-5)

Erja Lahdenperä, +358 (0)44 2505 255

Sähköposti: erja.lahdenpera@www.helsinkimindfulness.fi

https://www.helsinkimindfulness.fi/

 

Rekisterin nimi

Helsinki Mindfulness sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Helsinki Mindfulnessin ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Helsinki Mindfulness noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on tuottaa listan jäsenille hyödyllistä tietoa.

Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

 

Rekisteröityjen ryhmät

  1. Henkilö on tilannut Helsinki Mindfulnessin uutiskirjeen
  2. Henkilö on tilannut ilmaista koulutusaineistoa Helsinki Mindfulnessista ja samalla Helsinki Mindfulnessin ilmaisen uutiskirjeen
  3. Henkilö on ostanut jonkin maksullisen Helsinki Mindfulnessin koulutuksen.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Nimi

Sähköpostiosoite

 

Helsinki Mindfulness.fi-sivustolla kävijöiden tietoja keräävät palvelut Facebook, Google ja Mail Chimp.

 

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Helsinki Mindfulnessin ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

 

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Helsinki Mindfulnessin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

Helsinki Minfulness on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Erja Lahdenperälle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Helsinki Mindfulness oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön Erja Lahdenperä – Helsinki Mindfulnessin osoitteeseen Vihertie 33 B 10, 01620 Vantaa. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Erja Lahdenperälle, ks. yhteystiedot yllä.