Rakentavan vuorovaikutuksen 4 askelta -luento

Me kaikki olemme erilaisia ja meillä kaikilla on omat ainutlaatuiset tunteemme ja tarpeemme. Jos ei ole aina helppoa ymmärtää itseään niin sitä haastavampaa voi olla ymmärtää toista, hyvinkin erilaista ihmistä.

Onneksi voimme kehittää vuorovaikutustamme, kykyämme kuunnella, tiedostaa sekä sanottaa tunteita ja tarpeita.

4 askelta

Psykologi Marshall Rosenbergin kehittämässä Rakentava vuorovaikutus -menetelmässä (Nonviolent Communication, Compassionate Communication) on 4 askelta:
1. Havainto
2. Tunne
3. Tunteen takana oleva perusinhimillinen tarve
4. Pyyntö tai toimintaehdotus

Tätä menetelmää on käytetty hyvin haastavissa tilanteissa kuten poliittisissa neuvotteluissa ja jengisodissa. Menetelmää sovelletaan sovitteluun ja laajasti jokapäiväisessä elämässä. Se on harvinaislaatuinen vuorovaikutusmenetelmä, sillä se etenee aina perusinhimillisten tarpeiden tasolle asti, sille tasolle, josta kaikki tärkeät tunteemme nousevat.

Kyky kuunnella toista ja tulla itse kuulluksi

On avartavaa ymmärtää toisen autenttisia tarpeita ja tulla itse huomioiduksi omissa tarpeissaan. Luottamus ja usko yhdessä toimimiseen lujittuu kun huomaamme osaavamme kuunnella toista sekä sanottaa asioita niin, että tulemme itse kuulluksi ja ymmärretyksi. Lukuisten tutkimusten mukaan ihminen on onnellisimmillaan kun hän voi ilahduttaa toista. Haasteena on muotoilla ehdotuksensa sellaiseksi että toinen voi tarttua siihen ilolla. Onneksi harjoittelu auttaa tässäkin.

Rakentava vuorovaikutuksen ohjaaja® ja mindfulness-ohjaaja CFM® Erja Lahdenperä

AIKA Lauantai 10.3.2018 klo 14.

PAIKKA Lapinlahden Lähde, auditorio, Lapinlahden entinen sairaala, Lapinlahdentie 1, 0018 Helsinki

VAPAA PÄÄSY. 100 ensimmäistä mahtuu.