Rakentava vuorovaikutus

Rakentavan vuorovaikutuksen 4 askelta antaa työvälineitä ymmärtää kumppanimme todellisia tarpeita. Opimme myös kuinka ilmaista oman kantamme hyvää yhteistyötä vahvistavasti.

 

Menetelmää on käytetty menestyksellä myös haastavissa tilanteissa kuten vaikeissa poliittisissa neuvotteluissa sekä sovittelussa. On olennaista ymmärtää kumppanin todelliset tarpeet, jotta kykenee tarjoamaan niihin ratkaisuja. Ja samalla yhtä olennaista on olla selvillä omista tarpeistaan.

 

Rakentavan vuorovaikutuksen 4 askelta -koulutus

Tässä koulutuksessa opimme ymmärtämään vuorovaikutuksen kumppanuutta rakentavaa prosessia, sen 4 askelta. Hyvin hallittuna prosessi voi olla nopea ja toimiva myös akuuteissa tilanteissa.

Psykologi Marshall Rosenbergin kehittämässä Rakentava vuorovaikutus -menetelmän (Nonviolent Communication, Compassionate Communication) 4 askelta ovat:

1. HAVAINTO, joka on eri kuin tulkinta.
2. TUNNE, joka ei ole sama kuin tunteesta noussut ajatus.
3. Tunteen takana oleva perusinhimillinen TARVE, joka ei ole sama kuin keino tyydyttää tämä tarve.
4. PYYNTÖ tai toimintaehdotus, joka ei ole sama kuin vaatimus.

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja® Erja Lahdenperä

Ryhmäkoko: max 25 hlö

Kesto: 3,5 h

Hinta: 500 € + alv (24%)