Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus, Marshall Rosenberg

Nonviolent Communication, Compassionate Communication

Me kaikki olemme erilaisia ja meillä kaikilla on omat ainutlaatuiset tunteemme ja tarpeemme.

Helsinki Mindfulnessin Rakentava vuorovaikutus-koulutuksessa opimme ymmärtämään vuorovaikutuksen yhteyttä luovaa prosessia, sen 4 askelta. Prosessi voi olla hyvinkin nopea ja toimii myös akuuteissa tilanteissa.

Psykologi Marshall Rosenbergin kehittämässä Rakentava vuorovaikutus -menetelmän (Nonviolent Communication, Compassionate Communication) 4 askelta ovat:

1. HAVAINTO, joka on eri kuin tulkinta.
2. TUNNE, joka ei ole sama kuin tunteesta noussut ajatus.
3. Tunteen takana oleva perusinhimillinen TARVE, joka ei ole sama kuin keino tyydyttää tämä tarve.
4. PYYNTÖ tai toimintaehdotus, joka ei ole sama kuin vaatimus.

Tätä menetelmää on käytetty hyvin haastavissa tilanteissa kuten poliittisissa neuvotteluissa ja jengisodissa. Menetelmää käytetään sovitteluissa ja laajasti jokapäiväisessä elämässä, myös akuuteissa tilanteissa. Menetelmän erityisyys on se, että se tavoittaa perusinhimilliset tarpeemme, ne joista kaikki tärkeät tunteemme nousevat. Siksi se soveltuu myös omaan, sisäiseen keskusteluun.

Kyky kuunnella toista ja tulla itse kuulluksi

On avartavaa ja helpottavaa ymmärtää toisen todellisia tarpeita sekä tulla itse huomioiduksi omissa tarpeissaan. Luottamus ja usko yhdessä toimimiseen lujittuu kun huomaamme osaavamme kuunnella toista sekä sanottaa asioita niin, että tulemme itse kuulluksi ja ymmärretyksi. Lukuisten tutkimusten mukaan ihminen on onnellisimmillaan kun hän voi ilahduttaa toista.

Opit yhteyttä rakentavan vuorovaikutuksen perusteet

Koulutuksessa opit ymmärtämään prosessin kulun, tutustut tunteisiin ja tarpeisiin ja ymmärrät millainen ehdotus voisi olla sellainen, että siihen toinen voisi vastata mielellään KYLLÄ.  Saat käyttöösi tunnesanastoa ja meille kaikille ihmisille yhteisten tarpeiden kokonaisuuden.

Tämän jälkeen osaat soveltaa menetelmää itsesi kuuntelemiseen ja tunteidesi ja tarpeidesi sanottamiseen. Ymmärrät millaista kuuntelemista, kuulluksi tulemista toinen kaipaa.

Yhteisöille

Yksilöille