Strategiapäivä uudelle tasolle

Strategiapäivä uudelle tasolle, Helsinki Mindfulness Strategiapäivä voi nousta uudelle tasolle.

 

 • Onko organisaatiollanne paineita uudistua ja muuttua?
 • Eivätkö tulokset vastaa odotuksia?
 • Estävätkö erimielisyydet organisaation kehittymistä?

Fasilitoitu mindfulness voi tuoda työskentelyynne merkittävällä tavalla nostetta.

Tarkasti valitut meditaatiot avartavat ajattelua, nostavat kollektiivisen älykkyyden luovemmalle tasolle. Uusille oivalluksille syntyy tilaa.

 

4+1 harjoitetta jaksottavat strategiapäivänne ja virittävät tiimin yhteen

4+1 vaikutukseltaan erilaista harjoitusta tuottavat kukin erilaisen kokonaisuutta auttavan vaikutuksen. Samalla työskentely jaksottuu sopiviin jaksoihin. Harjoitukset auttavat havainnoimmaan asioita laajemmin ja parantavat mahdollisuuksia löytää kokonaan uusia ratkaisuja.

Yhdessä harjoittaminen vahvistaa keskinäistä kommunikaatiota ja luottamusta sekä kykyä huomata myös heikkoja signaaleja. Syntyy tilaa älykkäälle intuitiolle ja ideoiden testaamiselle.

 

Strategiapäivä ja 4+1 harjoitetta saavat osaamisestanne parhaan esille

Tietoisuustaitojen asiantuntija ja kokenut harjoituttaja Erja Lahdenperä ohjaa päivän kulessa eri kohtiin sijoitetut 15-20 minuutin harjoitukset. Kukin harjoitus aktivoi aivoja omalla erityisellä tavalla, avaa ajattelua ja hyödyntää osaamista omalla, tieteellisesti tutkitulla tavallaan.

Päivän päätteeksi teemme harjoituksen, joka auttaa päästämään irti päivän haasteista ja siirtymään palauttavaan, yksityiseen tilaan.

Harjoitukset eivät edellytä etukäteisosaamista, vain uteliaisuutta kokeilla.

Kukin harjoitus kestää n. 15 min. Ne ohjataan esimerkiksi ennen intensiivistä rupeamaa esim. n. 2 tunnin välein. Taitava, elävä ohjaus virittää ryhmän, tuottaa parhaan keskittyneisyyden ja vaikutuksen.

 

4 + 1 harjoitusta

 

Voimaantumisharjoitus

Win – win – win -harjoitus

Out of the box -harjoitus

Levollisuus-harjoitus

Kotiin paluu -harjoitus

Voimaantumisharjoitus

15 min.

Huomaamme olemassaolevat resurssimme ja saamme luottamusta niiden avulla vastata uusiin haasteisiin.

 • auttaa huomaamaan olemassaolevat resurssimme
 • voimaannumme
 • luottamus tulevaan vahvistuu
 • sydänkoherenssi vahvistuu ja älykkäälle intuitiolle syntyy edellytyksiä

win – win – win -harjoitus

20 min.

Parhaissa ratkaisuissa kaikki voivat hyvin: työntekijät, organisaatio ja asiakkaat. Tässä harjoituksessa vahvistamme tahtotilaa luoda tällaisia kaikkien etujen mukaisia kestäviä ratkaisuja.

Vahvistame tahtoamme luoda

 • turvallisuutta
 • helppoutta
 • terveyttä
 • onnellisuutta
 • kukoistusta

Out of the box -harjoitus

15 min.

Juuttuneita näkökulmia avaava ja keskinäistä yhteyttä vahvistava harjoitus.

 • kykenemme irrottautumaan omista näkemyksistä
 • syntyy tilaa aidosti kuunnella toisenlaisia näkemyksiä
 • näkökulmamme laajenee
 • mahdollisuus uusiin oivalluksiin vahvistuu
 • yhteys kanssaharjoittajiin vahvistuu

Levollisuus-harjoitus

15 min.

Luottamusta lisäävä, aivoja ja hermostoa lepuuttava, palauttava ja konkretiaan auttava harjoitus.

 • laskee stressitasoa ja palauttaa levollisuuden
 • palauttaa huomion nykyhetkeen
 • lisää toimintakykyä käyttäen juuri niitä resursseja, joita on tällä hetkellä käytettävissä
 • auttaa tuomaan asiat konkretian tasolle: mitä, kuka, koska, missä…

Kotiin paluu -harjoitus

20 min.

Päivän päätteeksi, jotta kukin voisi levollisin mielin irrottautua ponnistelusta ja siirtyä palauttavaan, yksityiseen tilaansa.

 • auttaa päästämään irti ajatuksista
 • laskee stressitasoa ja aktivoi lepää ja sulattele -moodia
 • tuo huomion ihmiseen itseensä
 • säilyttää ystävällisen yhteyden toisiin

Nosta strategiapäivä uudelle tasolle, ota yhteyttä

Kouluttaja, mindfulness-ohjaaja CFM® Erja Lahdenperä

erja.lahdenpera@helsinkimindfulness.fi