Strategiapäivä uudelle tasolle

helsinki-mindfulness-erja-lahdenpera-strategiapaiva-uudelle-tasolle

Muutokselle tarvetta?

 • Onko organisaatiollanne paineita uudistua, muuttua?
 • Eivätkö tulokset vastaa odotuksia?
 • Estävätkö erimielisyydet organisaation kehittymistä?

Fasilitoitu mindfulness-harjoittelu voi tuoda työskentelyynne nostetta merkittävällä tavalla.

Tarkasti valitut meditaatiot avartavat ajattelua ja nostavat kollektiivisen älykkyytenne luovemmalle tasolle. Uusille oivalluksille syntyy tilaa.

Strategiapaiva uudelle tasolle

4+1 harjoitetta jaksottavat strategiapäivänne ja virittävät tiimin yhteen

4+1 vaikutukseltaan erilaista harjoitusta tuottavat kukin erilaisen kokonaisuutta auttavan vaikutuksen. Samalla työskentely jaksottuu sopiviin jaksoihin. Harjoitukset auttavat havainnoimmaan asioita laajemmin ja parantavat mahdollisuuksianne löytää kokonaan uusia ratkaisuja.

Yhdessä harjoittaminen vahvistaa keskinäistä kommunikaatiota ja luottamusta sekä kykyä huomata myös heikkoja signaaleja. Syntyy tilaa älykkäälle intuitiolle ja ideoiden testaamiselle.

 

Strategiapäivä ja 4+1 harjoitetta saavat osaamisestanne parhaan esille

Tietoisuustaitojen asiantuntija ja kokenut harjoituttaja Erja Lahdenperä ohjaa päivän kulessa eri kohtiin sijoitetut 15-20 minuutin harjoitukset. Kukin harjoitus aktivoi aivoja omalla erityisellä tavalla, avaa ajattelua ja hyödyntää osaamistanne omanlaisella, tieteellisesti tutkitulla tavallaan.

Intensiivisen päivän päätteeksi saatte harjoituksen, joka auttaa päästämään irti päivän haasteista ja siirtymään palauttavaan, yksityiseen tilaan.

Harjoitukset eivät edellytä etukäteisosaamista, vain uteliaisuutta kokeilla.

Kukin harjoitus kestää 15-20 min. Ne saattavat tuntua lepohetkiltä. Ne ohjataan esimerkiksi ennen intensiivistä rupeamaa esim. n. 2 tunnin välein. Taitava, elävä ohjaus virittää ryhmän, tuottaa parhaan keskittyneisyyden ja vaikutuksen.

Ota yhteyttä

 

4 + 1 harjoitusta

 • Voimaantumisharjoitus
 • Win – win – win -harjoitus
 • Out of the box -harjoitus
 • Levollisuus-harjoitus
 • Kotiin paluu -harjoitus

Voimaantumisharjoitus – 15 min

Huomaamme olemassaolevat resurssimme ja saamme luottamusta niiden avulla vastata uusiin haasteisiin.

 • auttaa huomaamaan olemassaolevat resurssimme
 • voimaannumme
 • luottamus tulevaan vahvistuu
 • sydänkoherenssi vahvistuu ja älykkäälle intuitiolle syntyy edellytyksiä

win – win – win -harjoitus – 20 min

Parhaissa ratkaisuissa kaikki voivat hyvin: työntekijät, organisaatio ja asiakkaat. Tässä harjoituksessa vahvistamme tahtotilaa luoda tällaisia kaikkien etujen mukaisia kestäviä ratkaisuja.

Vahvistame tahtoamme luoda

 • turvallisuutta
 • helppoutta
 • terveyttä
 • onnellisuutta
 • kukoistusta

Out of the box -harjoitus – 15 min

Juuttuneita näkökulmia avaava ja keskinäistä yhteyttä vahvistava harjoitus.

 • kykenemme irrottautumaan omista näkemyksistä
 • syntyy tilaa aidosti kuunnella toisenlaisia näkemyksiä
 • näkökulmamme laajenee
 • mahdollisuus uusiin oivalluksiin vahvistuu
 • yhteys kanssaharjoittajiin vahvistuu

Levollisuus-harjoitus – 15 min

Luottamusta lisäävä, aivoja ja hermostoa lepuuttava, palauttava ja konkretiaan auttava harjoitus.

 • laskee stressitasoa ja palauttaa levollisuuden
 • palauttaa huomion nykyhetkeen
 • lisää toimintakykyä käyttäen juuri niitä resursseja, joita on tällä hetkellä käytettävissä
 • auttaa tuomaan asiat konkretian tasolle: mitä, kuka, koska, missä…

Kotiin paluu -harjoitus – 20 min

Päivän päätteeksi, jotta kukin voisi levollisin mielin irrottautua ponnistelusta ja siirtyä palauttavaan, yksityiseen tilaansa.

 • auttaa päästämään irti ajatuksista
 • laskee stressitasoa ja aktivoi lepää ja sulattele -moodia
 • tuo huomion ihmiseen itseensä
 • säilyttää ystävällisen yhteyden toisiin

Nosta strategiapäivä uudelle tasolle!

Ota yhteyttä

Kouluttaja, mindfulness-ohjaaja CFM® Erja Lahdenperä

erja.lahdenpera@helsinkimindfulness.fi

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?
New mail