Mindfulness organisaatiolle

Mindfulness – koulutuksia niille organisaatiolle, joiden tärkein resurssi on henkilöstö.

Mindfulness, hyväksyvä tietoinen läsnäolo on tieteellisesti tutkittu ja toimivaksi havaittu harjoitusmenetelmä.

Mindfulnessin harjoittaminen vaikuttaa mm.

  • keskittymiskyky paranee
  • havainnointikyky, ajattelu ja tunne-äly laajenevat
  • päätösten tekeminen helpottuu
  • resilienssi, paineensietokyky ja kyky palautua kehittyvät

Monet maailman suurimmista yrityksistä, kuten Google, Apple ja Intel tarjoavat säännöllisesti mindfulness-kursseja ja –koulutuksia työntekijöilleen.

Erään haastattelututkimuksen mukaan jopa 80% tunnetuista, menestyvistä poliitikoista, yritysjohtajista, urheilijoista, taiteilijoista meditoi säännöllisesti.

Suomessa Helsinki Mindfulnessissa olemme ohjanneet mindfulnessia lukuisille asiakkaille mm. THL:lle, KELAn ohjelmoijille, Business Finlandille, Fennovoimalle, Nordean yksiköille, Academylle, Fortumille ja Nesteelle suomeksi sekä englanniksi. Palaute on ollut erinomaista.

Mindfulness organisaatiolle kertaluontoisesti

Mindfulness-koulutukset soveltuvat hyvin mm. TYHY/TYKY- ja virkistyspäiviin tai tauottamaan esim. suunnittelupäivää.

Koulutukset voidaan myös räätälöidä tarpeidenne mukaan.

Ota yhteyttä

Mindfulnessia säännöllisesti työpaikalla

harjoitusta – innoitusta – työkaluja

Silloin kun aika on se kaikkin niukin resurssi niin tilaa mindfulness-harjoittelua työpaikalle esimerkiksi 30-45 min/kerran viikossa.

Liikuntasali tai jokin muu suurempi, rauhallinen tila, johon voi levittää myös joogamattonsa soveltuu erinomaisesti harjoitteluun.

Säännöllinen, ohjattu harjoittaminen innoittaa ja myös ohjaa omaehtoiseen harjoitteluun. Siitä hyötyy sekä osallistuja että koko organisaatio, sillä levollisempi mieli auttaa asettamaan asioita tärkeysjärjestykseen, parantaa keskittymiskykyä ja kommunikaatiota.

Hyvässä ohjauksessa kunkin mindfulness-taidot kehittyvät. Harjoittelusta saa työkaluja palautumiseen, jolloin väliaikainen stressi pääse purkautumaan ja joustavuus, paineensietokyky kasvavat.

Työpaikkojen mindfulness-koulutukset myös innoittavat osallistujia hakeutumaan omalla ajallaan itselleen sopiviin mindfulness-koulutuksiin ja tuki-iltoihin.

Mindfulness avuksi tärkeään strategiapäiväänne

avaraa mieltä – uusia näkökulmia – toimivaa yhteistyötä

Jotta kollektiivinen älykkyytenne, innovatiivisuutenne ja kommunikaationne toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Mindfulness meditointi sopii taitavasti ohjattuna myös ensikertalaisille.

5 erilaista lyhyttä meditaatiota sijoitettuna sopiviin kohtiin suunnittelupäiväänne voivat nostaa koko tiimin kyvyn uudelle tasolle. Meditaatiot muuttavat aivosähkökäyräämme ja tapaamme tarkastella asioita. Meditoiminen yhdessä synkronisoi ryhmää ja vahvistaa yhteenkuuluvuutta. Saatatte löytää kokonaan uudenlaisia uudenlaisia ratkaisuja.

Ohjatuilla meditaatioilla on välittömiä vaikutuksia. 5 erilaista meditaatioita tuottavat kukin omanlaisen avartumisen ajatteluun ja tunne-älykkyyteen, kollektiivinen mahdollistuu.

Lisätietoja

Mindfulness-koulutus 3,5 t

Mindfulness-koulutuksessa saat kokonaiskuvan siitä, mitä mindfulness on ja mitä hyötyä sen harjoittamisesta on. Teemme koulutuksen aikana kaikki hyväksyvän, tietoisen läsnäolon perusharjoitukset. Pääset kokemaan miten harjoitus vaikuttaa kehoon ja mieleen.

Sisältö

  • mindfulness tiedollisesti
  • 4 erilaista mindfulness harjoitusta
  • sanottamisen ja kuuntelemisen harjoitus

Koulutukseen kuuluu myös sähköpostilla lähetettävä tiivistelemä keskeisistä asioista ja 3 helppoa harjoitusta.

Koulutus on rentouttava ja virkistävä. Sitä saa työkaluja arjen haasteisiin.

Ryhmäkoko: max 25 hlö

Kesto: 3,5 h

Hinta: 500 € + alv (24%)

Mindfulness-koulutus 2 t

Mindfulness-koulutuksessa saat kokonaiskuvan siitä, mitä mindfulness on ja mitä hyötyä sen harjoittamisesta on. Teemme koulutuksen aikana kaikki hyväksyvän, tietoisen läsnäolon perusharjoitukset täysmittaisina. Pääset kokemaan miten harjoitus vaikuttaa kehoon ja mieleen.

Sisältö

  • mindfulness tiedollisesti
  • 3 erilaista mindfulness harjoitusta
  • lyhyt sanottamisen ja kuuntelemisen harjoitus

Koulutukseen kuuluu myös sähköpostilla lähetettävä tiivistelemä keskeisistä asioista ja 3 helppoa harjoitusta.

Koulutus on rentouttava ja virkistävä. Sitä saa työkaluja arjen haasteisiin.

Ryhmäkoko: max 25 hlö

Kesto: 2 h

Hinta: 375 € + alv (24%)

Mindfulness-esittelytunti 60-90 min

Mindfulness-esittelytunnin jälkeen ymmärrät, mitä mindfulness on ja mitä hyötyä sen harjoittamisesta saa. Pääset kokeilemaan mindfulnessin perusharjoituksia, jotka antavat sinulle edellytykset aloittaa oman tutkimusmatkasi hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoittamiseen. Et tarvitse mitään etukäteistietoa tai osaamista – vain kiinnostuksen kokeilla.

Saat myös kaksi A4 jossa on mindfulness tiedollisesti pähkinänkuoressa sekä 3 harjoitusta, jotka on helppo oppia ja sijoittaa arkensa luonnollisiin väleihin.

Ryhmäkoko: max 25 hlö

Kesto: 60-90 min

Hinta: 325 € +alv (24%)

Mindfulness -luento

Nopeasti muuttuva työympäristö, monitasoiset projektit ja digitalisaatio ovat tuoneet arkeemme paljon uudenlaisia haasteita, joiden ratkaisemiseen mindfulness antaa työkaluja.

Luento sopii silloin kun mindfulnessia haluaa lähestyä tiedon kautta. Mindfulnessin varsinainen vaikutus syntyy sitten itse harjoittelusta. Mindfulnessia voi siinä mielessä verrata kuntoiluun, että kunnon kohottamisessakin tieto auttaa lähtemään liikkeelle, mutta vasta oikeaoppinen liikkuminen tuottaa vahvempaa fysiikkaa.

Luennolla käsitellään mindfulness-harjoituksen tieteellisesti todistettuja hyötyjä sekä mindfulnessin vaikutusta aivoihin. Pääsette myös kokeilemaan lyhyitä mindfulness-harjoituksia ja tutkimaan harjoitusten vaikutusta olotilaan.

Kesto: 60-90 min

Hinta: 500 € + alv (24%) max 25 henkilöä

Optimaalinen flow-kokemus ja meditaatio

Meditoiminen luo pohjaa selkeälle ajattelulle, päätöksenteolle ja nautinnolliselle huippusuoritukselle: flow-kokemukselle. Mitä on flow ja miten siihen päästään toistuvasti?

Luennoitsijana mindfulness-ohjaaja CFM ® Erja Lahdenperä

Miten mielen suuntaaminen vaikuttaa aivoihin

Mieli on kehossa tapahtuva yhteyksiä luova ja yhteyksiin perustuva prosessi. Se mihin kohdistamme huomiomme ja miten suuntaamme energiamme hermoverkostossamme vaikuttaa välittömästi aivojen toimintaan ja niiden rakenteeseen. Miten mindfulnessin harjoittaminen vaikuttaa aivoihimme lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Luennoitsijana mindfulness-ohjaaja CFM ® Erja Lahdenperä

Kehosta avaraan tietoisuuteen

8 asiaa, jotka mindfulnessissa ovat toisin

Mindfulness-harjoitusten sivutuotteena sinusta tulee kärsivällisempi, tuoreus palaa elämään, löydät uudenlaisia mahdollisuuksia, kykenet ottamaan tilanteet juuri sellaisina kuin ne ovat, löydät luottamusta itseesi, kykenet keskittymään ja saattamaan loppuun asioita.

Sovellamme meditoidessamme asenteita, jotka sivutuotteena muuttavat aivojamme siihen suuntaan, että ylläoleva tapahtuu kuin itsestään.

Luennoitsijana mindfulness-ohjaaja CFM ® Erja Lahdenperä