Mindfulness ja 4 elämän aluetta

Helsinki Mindfulness, Mindfulness-harjoitukset ja 4 elämän aluetta, Erja LahdenperäMindfulness pohjaa buddhalaisiin harjoituksiin, joiden on havaittu toimivan monenlaisilla temperamenteilla. Ne puhuttelevat meitä kaikkia elämänkatsomuksestamme riippumatta. Vai miten huomaat Buddhan kehotuksen kehittää tarkkaavaisuutta 4:llä eri elämän alueella koskettavan sinua, sinun elämääsi?

  1. Kehon ja aistimisen tiedostaminen
  2. Sydämensä ja tunteidensa tiedostaminen
  3. Mielen ja ja ajatustensa tiedostaminen
  4. Elämää hallitsevien periaatteiden tiedostaminen

Kehon ja aistimisen tiedostaminen

Jotta tietäisimme mitä tälle ainoalle käytettävissämme olevalle ihmeelliselle organismille kuuluu. Ja että osaisimme auttaa sitä voimaan paremmin, olemaan tarvittaessa voimakas ja joustava, taitava siinä minkä tekeminen meitä kiinnostaa ja on meille merkityksellistä.

 

Sydämensä ja tunteidensa tiedostaminen

Tunteet eivät nouse tyhjästä, niillä kaikilla on syynsä. Jos tunne on epämiellyttävä, jokin inhimillinen perustarpeemme on jäänyt täyttymättä. Kun tunne on miellyttävä, jokin meille tärkeä tarve on saanut täyttymyksensä. Tunteet ovat tärkeitä viestintuojia, etenkin silloin kun ne ovat epämiellyttäviä. Opimme paljon itsestämme, omasta ominaislaadustamme tutkiessamme tunteitamme ja sitä, mitä sydämemme mieluiten valitsisi.

 

Mielen ja ajatustensa tiedostaminen

Mieli on nopea. Mitä vähemmän sillä on tosiasioita käytettävissä sen täydellisemmän mielikuvan se rakentaa sekunnin murto-osassa. Siksi ajatustensa kanssa saa olla tarkkana, sillä useimmiten, toistan, useimmiten ne eivät pidä paikkaansa. Etenkään ne ajatukset joita kutsumme mielipiteiksi harhauttavat helposti. Ne ovat useimmiten vain joitain hajanaisia käsityksiä, joita mielemme on muodostanut ja joista mielemme pitää mielellään kiinni. Mieli kerää mieluummin aineistoa mielipiteidensä tueksi kuin avautuu tarkastelemaan asioita avoimesti.

 

Elämää hallitsevien periaatteiden tiedostaminen

Meillä kaikilla on arvomaailmamme, se jonka mukaan elämme. Periaatteemme voivat olla toimivia tai sitten ne eivät toimi siinä, mitä todellisuudeksi kutsumme. Kyky tarkastella omaa toimintaansa, elämän käyttäytymistä erilaisissa, loputtomasti vaihtelevissa tilanteissa auttaa meitä löytämään ne, meille aidosti merkityksellliset asiat, jotka näyttävät toimivan myös todellisuudessa.

Itselleni tämä kohta harjoituksena tarkoittaa sekä kykyä tarkastella omaa toimintaa että kykyä havainnoida maailmaa, sen toimintoja, syy- ja seurausketjuja uteliaana, mahdollisimman vapaana ennakko-oletuksista.

 

Lähde: Konrnfield, Jack, Sydämen ohjaama tie, Kuinka selvitä henkisen elämän harhoista ja hurmoksista, Viisas Elämä, 2016

Rakkaudella

Erja Lahdenperä