Luottamus

Luottamus, Helsinki Mindfulness, Erja Lahdenperä

Minfulnessin peruspilari 5 – Luottamus

 

Jokainen meditaatio on luottamuksen kehittämistä omaan havainnointikykyymme.

Luottaessamme avaamme mieltämme ja alamme tehdä tarkempia havaintoja. Harjoitus harjoitukselta luottamus itseemme vahvistuu. Löydämme kykymme olla erilaisten havaintojen kanssa, myös neutraalien ja epämiellyttävien kokemusten kanssa.

 

Luottamus harjoitukseensa

Harjoitellessamme kehittyy myös luottamus menetelmään, siihen, että tällä yksinkertaisella tarkkaavaisuudella on vaikutuksensa. Vaikutusta ei näytä haittaavaan edes se, että harjoitus ei tunnu sujuvan kovin hyvin esimerkiksi siksi, että mieli karkailee tämän tästä. Opimme, että ehkä juuri mielen hakeminen takaisin voi olla se tärkein osa harjoituksesta. Tai opimme, että olotila muuttuu levollisemmaksi levottomankin harjoituksen myötä. Levollisuus näyttää asettuvan viimeistään 20 minuutin kohdalla.

Mindfulness on syvän tarkkaavaisuuden kehittämistä, luottamusta hereillä olemiseen. Opimme tuntemaan, kuinka asiat ilmaantuvat ja katoavat, näemme asioiden muuttuvan. Löydämme myös asioita, joiden toimivuuteen voimme vilpittömästi luottaa. Ne saattavat olla sellaisia, joita pidimme ennen vähäpätöisinä tai itsestäänselvyyksinä. Ne voivat olla niinkin yksinkertaisia kuin kehomme kyky hengittää tai painovoima, jonka pysyvyyteen voi luottaa.

Löytäessämme tyyneyttä harjoitus harjoitukselta opimme luottamaan omaan olemukseemme, siihen, että meissä on niin paljon tervettä ja sisäisesti lujaa, kestävää. Meillä on kyky tarkkailla tilannetta avoimin silmin ja kyky havaita jotain aivan uutta. Tämä rakentaa luottamustamme omaan luovuuteemme ja kykyymme kokeilla myös jotain uutta lähestymistapaa.

 

Luottamus kykyynsä havainnoida

Mindfulnessin harjoittaminen muistuttaa tieteen harjoittamista. Tukimme, asetamme kyseenalaiseksi, voimme tehdä koeoletuksia ja kokeilla oletustemme paikkansapitävyyttä. Voimme tehdä kokeita elävässä elämässämme: muuttaa jotain toimintatapaamme ja tarkkailla mitä tapahtuu. Saatamme näin löytää huomattavasti toimivampia tapoja kuin ne aiemmin käyttämämme.

Vähitellen kehittyy myös luottamus siihen, että siitä huolimatta, että tällä hetkellä ei näe kuinka asiat asettuisivat parhain päin, se mahdollisuus on kuitenkin olemassa. Se saattaa olla useammankin muutoksen ja havainnoinnin takana, mutta se on löydettävissä. Opimme ehkä ottamaan lähtöoletukseksi tilanteen, jossa suunnistamme kohti jo olemassaolevaa ratkaisua siitä huolimatta, että se ei ole vielä selvää mielellemme. Näin toimimalla intuitiomme ja sisäinen viisautemme aktivoituu ja kestämme sen kaaosvaiheen, jolloin emme vielä tiedä mikä ratkaisu on ja millä aikataululla se löytyy. Opittu luottamus auttaa säilyttämään vakauden ja havainnointikyvyn kirkkaana.

 

Luottamus lyhtynä

Luottamus on kuin lyhty, joka valaisee tietä. Se ei näytä lopputulosta, mutta valaisee seuraavaan askeleen.

 

Meditaation harjoittamisen ensisijainen syy on tulla yhä enemmän omaksi itseksemme.
Voimme oppia muilta, mutta loppujen lopuksi meidän on elettävä omaa elämäämme, joka ikinen hetki.
Hyväksyvää, tietoista läsnäoloa harjoittaessamme opimme kuuntelemaan omaa olemustamme ja luottamaan siihen.

Jon Kabat-Zinn

Erja Lahdenperä

Mindfulness-ohjaaja CFM®

Helsinki Mindfulness, Lähteen MINDFULNESS-keskus