Peruutusehdot Mindfulness 8 viikon MBSR -kurssi

Ilmoittautumisesi on sitova, silloin kun olet palauttanut esihaastattelun ja ohjaaja on hyväksynyt sinut osallistujaksi kurssille.

Saat kaikki laskut sähköpostilla.

 

Peruuttaminen

HUOM! Maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Ilmoita aina peruutuksesta.

Voit perua osallistumisesi 3 viikkoa ennen kurssin alkua. Tämän jälkeen voit nimetä sijaisosallistujan tai Helsinki Mindfulness veloittaa 50 % kurssimaksusta. Varausmaksua ei palauteta.

Jos peruuttaminen tapahtuu myöhemmin kuin 1 viikko ennen kurssin alkua, kurssimaksua ei palauteta.

Siirtäminen

Lääkärintodistusta vastaan siirrämme maksetun varaus- ja kurssimaksun seuraavaan sopivaan kurssikertaan. Siirron jälkeen osallistuja on sitoutunut noudattamaan Helsinki Mindfulnessin peruutusehtoja.

Varausmaksun jälkeen maksaja/osallistuja on sitoutunut peruutusehtoihin. Jos erää ei ole maksettu sovittuna aikana perimme 8 % (p.a) viivästyskoron ja maksumuistutusmaksun 10 €.

 

Ylivoimainen este

Kurssin järjestäjällä on oikeus ennen tapaamiskerran alkua siirtää se toiseen ajankohtaan, jos siirron syynä on sairaustapaus tai muu vastaava perusteltu syy, eikä ilman kohtuuttomia ponnisteluja ole mahdollista osoittaa uutta sijaista.

Kurssin järjestäjä ei vastaa peruutuksista, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota koulutuksen järjestäjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia koulutuksen järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Kurssin järjestäjän on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti koulutukseen osallistujalle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

Kurssin peruuntuessa (force major -syystä) kurssimaksu palautetaan osallistujan ilmoittamalle tilille kokonaisuudessaan.