Intuitio3 – Yhteys mahdottoman ratkaisuun

intuitio3-asta-raami-helsinki-mindfulness-erja-lahdenpera

Raami, Asta: Intuitio3, 232 s., Otava 2020

Tutkija, tietokirjailija Asta Raamin mukaan ratkaisu saattaa olla järjetön ajatus, joka on uskallettu ajatella loppuun tai se saattaa löytyä aivan toiselta suunnalta kuin osasimme ajatellakaan.

Eikö tämä tutkimuksen tulos ole todellakin kokeilemisen arvoinen nyt kun meillä tapahtuu suuria, rakenteellisiakin muutoksia mm. ympäristössä lajien katoamisena, taloudessa ennakoimattomina käänteinä ja terveydenhuollon haasteissa.

Nämä uudenlaiset tilanteet ovat niin monimutkaisia ja monitahoisia, että ne täyttävät pirullisen (wicked) ongelman määritelmän. Näihin eivät vanhat keinot, kuten pelkkä päätteleminen päde kovin hyvin, sillä aineiston kompleksisuus on ylittänyt tehokkaan päättelytaidon rajan. Tekoälykään ei auta, sillä se taas ei osaa erottaa merkityksellistä tietoa merkityksettömästä.

Voisiko intuitio olla jotakin sellaista, joka aidosti auttaa meitä sekä yksilöllisesti että kollektiivisesti eteenpäin?

 

“Intuition näkökulmasta mahdottomia ongelmia ei ole.”

Intuition tukija, tietokirjailija Asta Raami on syventää maaliskuussa 2020 ilmestynessä uudessa kirjassaan Intuitio3 sekä itse intuitiota että reitittää yhteyttämme tähän lähes supervoimalta vaikuttavaan ulottuvuuteen.

Yksi tärkeimmistä löydöistä on, että intuitiota onkin kolmea erilaista:

Vaistointuitio on meillä jokaisella, se on evoluution meihin rakentama ja se toimii nyt-hetkessä.

Mutta miten erottaa se tunteista?

Asiantuntijaintuitio perustuu kovaan osaamiseen ja laajan kokemukseen.  Se muistaa menneen ja ennakoi tulevaa.

Miten erottaa se mielikuvituksesta?

Superintuitio on yhteydessä kaikkeen tietoon ja sitä edeltää hiljentyminen sekä kyky antautua itseämme suurempaan ja laajempaan näkökykyyn.

Intuitio3 -kirja valottaa jokaista intuitiota erikseen, niiden vahvuuksia ja niiden rajoitteita.

Superintuition tuottamista ratkaisuista annetaan paljon esimerkkejä etenkin keksintöinä, joista on toimivia prototyyppejä. Kuvaavaa on, että prototyypeistä huolimatta nämä keksinnöt eivät välttämättä ole päässeet tuotantoon, sillä niiden pelkkä kokeileminen vaatisi tiedeyhteisöltä, rahoittajilta mahdottomuutena pidettyjen uskomusten ylittämistä. Me siis törmäämme, emme siihen, että ratkaisua ei ole vaan siihen, että emme usko ratkaisuun vaikka näkisimme siitä toimivan prototyypin.

”Kolmen intuition valjastaminen alkaa yhteystaidoista”

”Lopulta intuition toiminta alkoi jäsentyä täysin päinvastaisesta suunnasta: kolmen erilaisen intuition toiminnasta sekä yhteystaajuuksien ja yhteystaitojen näkökulmasta.”

Kirjan loppupuolella käsitellään käytännöläheisesti yhteystaitoja sekä itseen että toisiin.

Kirja valottaa myös kuinka mikä tahansa intuitio kuten päättelykin voi vinoutua tai joutua itseänsä toistelevaan luuppiin. Asta Raami kuvaa taidokkaasti myös miltä maailma näyttää vain yhdestä intuition näkökulmasta katsottuna.

“Yhteyttä vaistointuitioon tukee kehollinen läsänäolo, jolloin saamme tuoreita havaintoja. Yhteyttä asiantuntijaintuitioon tukee ajatuksellinen läsnäolo, jossa olemme älyllisesti ja laaja-alaisesti hereillä. Intuition kolmannen ulottuvuuden yhteyttä tulee rauhan ja kiitollisuuden olotila, jossa rohkenemme laajeta kahden edellisen yli, antautumalla itseämme suurempaan ja syvempään näkökykyyn. Kun saamme yhdistettyä nämä kolme näkökykyä, olemme jo pitkällä.”

Miten rakentaa yhteys kolmen intuition luomisvoimaan, miten luoda ympärilleen intuitiolle otollinen mikroilmasto

On lohdullista kuulla tutkijan sanomana, että tärkeimpien intuitioiden ei tarvitse kummuta yhdestä mielestä, yhdestä ihmisestä. Asta Raami kertoo miten esimerkiksi tiimissä voi yhdistää nämä kolme intuitiota. ”Hyvin toimivassa tiimissä riittää, että yhteys niihin saadaan jonkun tiimin jäsenen kautta.”

Millainen on intuitiota tukeva tiimi? Asta Raamin tutkimustulosten mukaan se on mm. turvallinen ja sillä on halukkuutta työskennellä keskinäisen yhteyden eteen. Saako siis tiimissä jokainen äänensä kuuluvaksi, osataanko työskennellessä erottaa mielikuvat tarkoista havainnoista?

Suositeltu lähestymisjärjestys ongelmaan on tämä: aloita vaistointuitiosta, jatka asiantuntijaintuitioon ja lopuksi avaa näkökulma superintuitiolle.

Mindfulness-taitoisilla on hyvä lähtökohta ymmärtää kirjan kuvauksia kuten miten voi katsella ajatuksiaan ja rakentaa vaikkapa kone valmiiksi mielessään ilman ainuttakaan luonnosta. Miten vahvistaa yhteyttä itseensä ja miten tarkastella ja miten ylittää omia uskomusrajojaan. Miten tulla yhdeksi tarkasteltavan kanssa niin, että alkaa ymmärtää sen toimintaa ikään kuin sisältä käsin.

Suosittelen kirjaa kaikille ja erityisen lämpimästi niille, jotka työskentelevät tilanteissa, joissa tehdään laajempia joukkoja koskevia päätöksiä tai ympäristöissä, joissa voisi luoda ja kokeilla toimivia prototyyppejä. Toimivia mallinnuksia tarvitaan, jotta voisimme edetä uskottavasti, vankasti todellisuuteen nojautuen.

Erja Lahdenperä

P.S.

Haluatko kuunnella Asta Raamia itseään? Tässä toimittaja Minttu Vesalan radiohaastattelussa hän valottaa monipuolisesti mistä on kyse. 55 min.

Haluatko edistää yhteyttä tiimissä? Tee joko yksin tai tehkää seuraava meditaatio Yhdessä eteenpäin-meditaatio tiiminä ennen kokoustanne.