5 lahjaa

Me kaikki voimme antaa itsellemme ja toisillemme niitä asioita, jotka saavat meidät voimaan hyvin, asioita, joiden ansiosta koemme olevamme rakastettuja, arvostettuja, huolenpidon arvoisia ja vapaita olemaan juuri niin upeita ja ainutlaatuisia olentoja kuin me kaikki olemme.

Huomion arvoista on, että emme pysty oikein antamaan näitä lahjoja muille ellemme ensin kykene suomaan niitä itsellemme. Ottaessamme niitä vastaan koemme aidosti olevamme niiden arvoisia ja silloin niistä tulee meidän omiamme. Silloin meillä on mistä ammentaa ja voimme jakaa niitä myös muille.  

Mitkä ovat nämä 5 läsnäolon lahjaa, joita ensin on tärkeää tarjota itselleen?

Huomio

Läsnäolon lahja saa meidät huomaamaan sen mitä meissä tapahtuu. Se saa meidät huomaamaan mitä kuuluu kehollemme, mitä kaipaamme ja millainen on esimerkiksi sopiva rytmi ja energia tekemiselle.

Huomio valaisee myös ajatuksiamme ja uskomuksiamme, tekee ne näkyviksi. Silloin pääsemme valitsemaan käyttökelpoisimmat ja voimme ohittaa ne, joihin emme enää usko.

Huomio valaisee myös keskeisiä arvojamme, asioita, jotka ovat meille luovuttamattomia. Ne toimivat tienviittoina kaikissa valintatilanteissa.

Hyväksyntä

Kun huomio on löytänyt sen aidon todellisuuden, jossa elämme, voimme ottaa todellisuuden juuri sellaisena kuin se on, säätä myöten. Emme torju tosiasioita emmekä yritä muokata sellaista, joka ei ole muokattavissa. Todellisuus kun ei muutu mielipiteistämme tai ei-pitämisistämme. Energiaa säästyy ja saatamme huomata kaikki ne mahdollisuudet, jotka tähän hetkeen kätkeytyvät. Voimme suunnata energiamme niihin asioihin, joihin voimme vaikuttaa.  

Arvostus

Arvostamalla itseämme ja tilanteitamme me näemme niihin kätkeytyvän ainutlaatuisuuden. Silloin me voimme kukoistaa siten kuin se tässä ainutlaatuisessa hetkessä on mahdollista. Arvostus avaa myös uusia ovia ja suuntia, joita emme ehkä tienneet olevankaan.

Hellyys

Kukaan meistä ei jaksa loputtomiin. Me kaikki kaipaamme myös huolenpitoa ja syliin ottamista olimmepa kuinka mahtavia tai vanhoja tahansa. Voisimmeko olla ystävällisiä itsellemme ja tarjota sitä mitä vailla olemme, oli se sitten kupillinen lämmintä tai vaikkapa hetki raikasta ilmaa ja iloa, vaihtelua, puiden tai ystävällisten ihmisten seuraa?

Vapaus

Me olemme kaikki ainutlaatuisia. Psykologi Martin Seligman, amerikkalainen positiivisen psykologian tutkimusjohtaja on tutkimusryhmänsä kanssa löytänyt erilaisia ominaisuuksia, joita pidetään hyveinä kaikissa kulttuureissa. Martin Seligman kertoo tutkimustuloksiin pohjautuen, että hyödyntämällä näitä erityisvahvuuksiamme olemme sekä onnellisimmillamme että tarjoamme yhteisöllemme jotain sellaista, jota muut eivät ehkä yhtä helposti kykene tuottamaan.

Siksi ainutlaatuisuutemme on myös lahja muille. Tuodessamme omaan verkostoomme oman erityislaatumme voimme luoda toisiamme täydentävän kokonaisuuden. Silloin kenenkään meistä ei tarvitse olla täydellisiä itseksemme ja silti voimme olla osa lähes täydellistä kokonaisuutta.

helppoa antaa itsellesi nämä 5 lahjaa?

Onnittelut. Ehkä huomaat, miten hyvältä niiden tarjoaminen tuntuu sekä tunnistat myös sen olotilan, jolloin saanut niitä. Silloin ymmärrät kuinka tärkeitä lahjoja ne ovat ja osaat jakaa niitä ainakin rakkaimmillesi.

Haasteita antamisessa ja vastaanottamisessa?

Onko sinulla haasteita lahjojen antamisessa? Et ehkä koe, että olet niiden arvoinen? Silloin voit työstää tätä nimenomaista vaikeutta esim. meditoimalla, tutkimalla sitä tarkemmin. Antamalla tälle haasteelle huomiota, hyväksyntää, arvostusta, hellyyttä ja vapautta olla juuri sellainen kuin se on, se rohkenee tulla näkyväksi. Pääset tutustumaan siihen, ymmärtämään sitä. Silloin se saa riittävästi turvallisuutta ottaakseen rohkeampia askelia uusiin suuntiin.

Samalla kehität myötätuntoa meissä kaikissa olevaa haavoittuvuutta kohtaan. Mitä vahvemman turvan osaamme antaa omille huomion, hyväksynnän, arvostuksen, hellyyden ja vapauden tarpeillemme, sen paremmin osaamme kohdata myös muiden inhimillisyyttä. Oma eheytymisemme tukee myös muiden eheytymistä ja onnellisuutta.

Erja Lahdenperä

Lähteitä

Richo, David, Kuinka olla aikuinen ihmissuhteissa, Viisas Elämä v. 2002

Seligman, Martin, Aito onnellisuus, Art House v. 2008

Lahdenperä, Erja, Ominaisvahvuudet

Elintärkeä yhteys

Yhteyden tarve on olemassaoloomme liittyvä, perustavanlaatuinen ja vahvasti toimintakykyymme liittyvä tarve.

Olemme syvällisesti laumaeläimiä. Emme olisi tässä, jos meillä ei olisi ollut laumamme suojelusta ja ohjausta. Vaikka eläisimme ”itsenäisinä” olemme täysin riippuvaisia muista. Toiset huolehtivat siitä, että pankkijärjestelmämme toimii, ruokakaupassamme on sopivaa tarjontaa, liikenteestä, terveydenhuollosta, koulutuksesta. Koko infrastruktuuri on yhteisömme luomaa, kukaan meistä ei olisi voinut rakentaa sitä yksin.  Työpaikallamme olemme riippuvaisia myös näkymättömistä työkavereista kuten siivoojista ja etäisistä osastoista, kaikista niistä, jotka saavat järjestelmämme toimimaan.

Olemme syvällisesti laumaeläimiä myös psyykkisesti. Evoluutio on varmistanut, että meillä on taitoa olla muiden kanssa, että kykenemme tunnistamaan muiden mielentiloja kasvojen ilmeistä, kehonkielestä, äänenkäytöstä. Meissä kaikissa on syvä tarve liittyä myönteisesti yhteen, siten, että koemme olevamme hyväksyttyjä yhteisöissämme ja näin ollen myös turvassa.

Myönteistä yhteenliittymistä edesauttaa se, että arvostamme muiden panosta, ja erilaisuutta. Silloin jopa arvostusten erilaisuus ei ole enää este yhteistoiminnalle vaan se voi muodostua yhteistoimintaa tukevaksi, tärkeäksi osaksi.

Itseäni esimerkiksi eivät kiinnosta pikkutarkat tilien täsmäytykset tai oikoluku. Teen niitä siinä määrin kuin se on välttämätöntä, mutta huomaan olevani syvästi kiitollinen niille ihmisille, jotka jaksavat työstää tällaisia asioita minunkin puolestani. Silloin olen vapaa tekemään sitä, missä olen huomattavasti taitavampi kuten meditaation ja vuorovaikutuksen kouluttajana.

Yhdessä

Koronan tuottama mielenkiintoinen eristysjakso teki ainakin minulle hyvin selväksi kuinka paljon kaipaan ihmisten kanssa olemista, siitä huolimatta, että olen henkilö, joka viihtyy pitkiäkin aikoja itsekseen. Eniten huomasin ikävöiväni lämmintä halaamista. Onneksi nyt voin taas peuhata lapsenlapsieni kanssa, kaapata syliin, rutistaa. Ja heillä on lupa myös kiipeillä syliini ja halata.

Kosketus ja kehonkieli on yksi tapa kertoa miten kokee toisen läsnäolon. Onko se jotain, joka ilahduttaa vai jotain, jonka mieluiten ohittaa? Toisinaan sanat ja kehon kieli ovat syvässä ristiriidassa. Kun kehonkielellään ilmaisee esim. torjuntaa, niin se viesti on vahvempi kuin mitä valitut sanat, sillä keho on rehellisin osa meitä. Mielessään ja sanoillaan voi valehdella, myös itselleen, mutta kun havainnoit kehoa, huomaat aidon kokemuksen.  

Myös äänenkäyttö on mielenkiintoista. Kokeile vaikka sanoa: “Olet kyllä ihan hölmö” kovalla, tuomitsevalla tavalla. Ja kokeille sitten sanoa se lämpimästi, hymyillen. Huomaat varmasti eron kokemuksessasi.

Havainto vai tulkinta

Sanojen osuus kommunikaatiosta, siitä miten koemme toiset, on reilusti alle 10 %. Yli 90% luemme kehonkielestä, äänenpainoista, ilmeistä.  –  Tai siitä miten tulkitsemme ne.

Toisinaan meillä on niin vahva oma mielentila, ennakkoasenne, että näemme tilanteen täysin sen kautta. Silloin olemme kuin oman mielemme kuplassa, värillisen lasipallon sisällä ja kaikki näyttäytyy tämän mielentilan kautta. Toisinaan meillä on lämpimän sävyinen, aurinkoinen mielentila, vaikkapa hyvän aterian jälkeen ja toisinaan mielentilamme on kokonaan harmaa, sellainen, josta kaikki värit ovat pudonneet pois.

Yhteys itseen ja toiseen

Yhteyden tarve olemassaoloomme liittyvä, perustavanlaatuinen ja vahvasti toimintakykyymme liittyvä tarve. Silloinkin, tai ehkä erityisesti silloin kun koemme olevamme eristyksissä, ankean harmaassa kuplassamme, kaipaamme syvästi ystävällistä yhteyttä ja myös fyysistä kosketusta.

Kehonkieli, läheisyys ja äänenpainot ovat todellista äidinkieltämme. Opimme ne paljon ennen kuin tajusimme sanojen merkityksen. Poikani, noin kahden kuukauden ikäisenä jutteli pitkästi erityisesti isälleen. Hän käytti täydellisestä lauseiden rytmitystä vaikka sanat olivatkin aieouu, ouaiee. Pikkuinen katseli isäänsä silmiin ja ponnekkaasta ilmaisusta kuuli, että hän todella halusi kertoa jostain tärkeästä. Häntä selvästi innoitti isänsä läheisyys, hymyily ja silloin tällöin kuuluva kannustava äännähdys.

Yhteyden tunne itseensä on yhtälailla yksi perustarpeistamme. Ilman ystävällistä yhteyttä omaan inhimmillisyyteemme, sen kipuihin ja iloihin, emme koe olevamme olevamme oikein elossa tai saatamme kokea olevamme ikään kuin jonkin kalvon eristämänä. Silloin emme löydä yhteyttä myöskään toiseen. Siksi kyky olla ystävällisessä yhteydessä itseensä on niin tärkeää.

Kun olemme tiukasti jonkin kuplamme sisällä ja tulkitsemme tilanteita niin, että meistä ei välitetä tai meille ei tahdota hyvää, kaipaamme kipeästi apua muilta, kunhan apu on ystävällisen oloista.

oman Ihanuutensa muistaminen

Me kaikki olemme aidosti rakastettavia olentoja. Tämä jo sillä perusteella, että tutkimustieto kertoo, että kaikissa kulttuureissa, kaikilla mantereilla ihminen on onnellisimmillaan voidessaan auttaa muita. Toinen perustelu on, että kun meditoidessamme aivojemme aktiviteetti muuttuu, niin levollisemmassa olotilassamme löydämme luontaisen ystävällisen olotilamme, harjoittamatta sen kummemmin ystävällisyyttä. Se vain ilmenee kun meditoimalla muutamme aivojemme sähkökäyrää ja siten myös tapaamme havainnoida. Myötätuntoisessa mielentilassa yhteyttä ei tarvitse luoda, se vain on.

Jos et muista omaa hyvyyttäsi niin paradoksaalisesti sinua saattaa auttaa ankeudestasi ulos se, että alat kertoa muille heidän ihanuudestaan. Voit tehdä sen hiljaa mielessäsi, vaikkapa pihasi puulle. Lemmikeille lepertelemme jo ihan luontevasti. Voisiko tätä kokeilla myös rakkaimpiinsa? Entä työkavereihinsa?

Työpaikan tehokkuudesta kertoo usein sen ilmapiiri. Mitä myönteisempi ilmapiiri sen tehokkaampi organisaatio, etenkin silloin kun on turbulenssia.   

Kukannuppu edustaa kaikkia asioita,
niitäkin jotka eivät kuki
sillä kaikki kukkii omasta siunauksestaan;
vaikkakin joskus on tapreen kertoa kukalle sen ihanuudesta,
laskea käsi sen ylle ja kertoa sanoin ja kosketuksin,
että se on ihana,
kunnes se jälleen kukoistaa omasta siunauksestaan.

Galway Kinnell

Lempeys peittoaa pelon, uteliaisuus huolestuneisuuden

Meditaatio-opettaja, kirjailija Sharon Salzberg sanoo, että se, että kun “kerromme kukalle sen ihanuudesta” pääsemme kosketuksiin sekä oman että muiden ihanuuden kanssa. Kun on riittävästi kuullut omasta ainutlaatuisuudestaan loppu tapahtuu itsestään, omasta voimastaan.

Buddha opetti alun perin lempeysmeditaatiota, rakastavan ystävällisyyden metta-meditaatiota vastalääkkeeksi pelolle. Kun mielesi ja sydämesi on täynnä lempeyttä, et tunne pelkoa. Pelko ja lempeys eivät yksinkertaisesti mahdu mieleemme yhtäaikaa aivan samoin kuin huolestuneisuus ja uteliaisuus ovat toisensa poissulkevia mielentiloja.

Kun meillä on nyt paljon asioita, joista meidän kuuluukin ottaa huomioon, niin olisiko, jotta todella osaisimme toimia viisaasti ja avarakatseisesti, syytä harjoittaa uteliaisuutta ja ottaa avuksemme myös lempeyden mielentila? Pelon vallassa uhkakuvat kasvavat ja monipuolistuvat yhä villimmäksi niin vastaavasti levollisessa mielentilassa havaitsemme myös sen mitä meillä jo on, huomaamme ne kaikki resurssit, joiden avulla voimme tuottaa muutosta. Silloin meillä on parhaat mahdollisuudet toimia tuloksekkaasti.

Mindfulnessin kehittäjä Jon Kabat-Zinn sanoo, että tällaisessa mielentilassa kykenemme harjoittamaan tuomitsematonta, takertumatonta ja torjumatonta suhtautumista nykyhetkeen. Teemme tilaa tyyneydelle, mielen ja sydämen selkeydelle ja ymmärrykselle. Aivojemme etuotsalohko toimii ja meillä on näin parhaat edellytykset löytää ehkä kokonaan uusia, toimivia ratkaisuja. Eikö tämä ole jotain, joka on todella tavoittelemisen arvoista työskentelimmepä millä elämänalueella tahansa?

Jotta löytäisimme parhaat mahdolliset ratkaisut lämpimästi ja yhdessä.

Erja Lahdenperä

P.S. Haluatko kuulla mitä asiantuntijat kertovat suurimman aivohermon, vagushermon toiminnasta? Yhteenliittymisen perustarpeesta ja turvassa olemisen kokemuksen tärkeydestä? Kuuntele https://areena.yle.fi/audio/1-50548252

Isoisä ja aasi

Kuinka houkutella aasiansa

Mark Williams ja Danny Penman kirjassaan Tietoinen läsnäolo kertovat tarinan isoisästä ja aasista. Lyhytversiona tarina kuuluu näin: Kreikassa poika oli lastannut aasinsa kuljettamaan vihanneksia. Kun oli aika lähteä liikkeelle aasi painoikin tukevasti kaikki neljä kaviota maahan eikä liikahtanutkaan. Poika koetti vetää ohjaksista, komentaa kovalla äänellä, mutta aasi näytti vain itsepäisemmältä.

Jatka lukemista ”Isoisä ja aasi”

Taitava toiminta ja hyvinvointi

Filosofisissa teksteissä ja saduissa kerrotaan usein kuinka hyvä voittaa pahan. Ihmettelevän ja pohdiskelevan mielenlaatuni kanssa tutkin ja etsin todisteita siitä onko tämä totta vai tarua.

taitava luo harmoniaa, taitamaton disharmoniaa

Löysin musiikista perusteita tälle väittämälle. Kun jokin soi harmonisesti sen ääniaallot ovat säännöllisiä. Kun siihen yhtyy toinen soitin, joka yhtä lailla tuottaa harmonisia ääniä ne vahvistuvat, tukevat toisiaan ja syntyy yhteinen sointi.

Ristiriitainen ääni sammuttaa harmonista, mutta ei voi voittaa sitä etenkään jos enemmän kuin yksi soivat yhteen.

Sama vaikutus on myös samaan tahtiin marssimisella. Sillä on niin suuri vaikutus, että joukkojen ylittäessä siltoja samaa tahtia on toisinaan varottava, jotta silta ei lähtisi huojumaan.

Sisäinen ristiriita voi eheytyä

Meillä kaikilla on haavamme, sellaisia sisään rakentuneita asioita, jotka estävät meitä toimimasta parhaalla mahdollisella tavalla. Ne saattavat olla aikoinaan syntyneitä tai meille uskoteltuja käsityksiä, että emme pärjää, onnistu, kelpaa…

Pitkään ajattelin, että haavamme, vaikka kykenisimmekin niitä hetkittäin voittamaan, haittaavat lopun ikää. Enää en usko niin, en oman enkä ohjaajakokemukseni perusteella. Esimerkiksi intensiivisillä 8 viikon mindfulness-kursseilla tapahtuu paljon aitoja eheytymisprosesseja. Toiset löytävät elämänilon, keveyden, toiset sen, että he ovat arvokkaita juuri sellaisina kuin ovat. Toiset saattavat tunnistaa oman erityislaatunsa haavoistaan huolimatta tai jopa niiden ansiosta. Erityinen elämänkokemus voi antaa sellaista tieto- ja taitopohjaa, jota ei ole sellaisella, joka ei ole ollut vastaavassa tilanteessa.

Kun eheytymistä tapahtuu asiat alkavat asettua uudella tavalla ihan itsestään. Tapamme reagoida on nyt muuttunut, olemme sisäisesti erilaisia. Vähitellen ympäristömme ja suhteemme toisiin muotoutuu uudenlaiseksi. Silloin huomaa olevansa ennemmin uudenlaisen kokemusmaailman todistaja kuin pyrkimisellä, tahtomisella tai pakottamisella toisenlaista rakentava. Jälkimmäinen ei näytä toimivan kuin hetken, sillä se on asioiden väkisin muuntamista. Sellainen muutos ei näytä jäävän pysyväksi.

Carl G. Jung sanoi, että kasvit ja eläimet ovat aina kehittymässä omaksi itsekseen. Vain ihminen on sellainen, että koettaa usein olla jotain muuta kuin on, pyrkii sellaiseksi kuintoivoisi olevansa sen sijaan, että sallisi itsensä kasvavan parhaaseen ja ainutlaatuiseen potentiaaliinsa.

24 erilaista Ominaisvahvuutta

Psykologian professori Martin Seligman, USA:n positiivisen psykologian tutkimusjohtaja on tutkinut kollegoidensa kanssa ns. hyveitä, sellaisia ominaisuuksia joita ylistetään jokaisessa kulttuurissa ja mantereella, ominaisuuksia, jotka ovat suurten kertomusten aineksia kuten rohkeus, reiluus tai neuvokkuus ja kyky nähdä mahdollisuuksia ja rakentaa tulevaisuutta.

He kiteyttivät luettelon 24 ominaisuuteen ja loivat testin, jolla voi selvittää ne ominaisuudet, jotka ovat luontaisesti vahvimpia itsellä. Usein osa ominaisuuksista ovat sellaisia, jotka koemme omanneemme aina ja osa taas sellaisia, joita olemme tietoisesti kehittäneet itsessämme. Mielenkiintoista on, että Seligman kertoo, että vain ne ominaisuudet, joiden soveltamisesta nauttii ovat niitä meille aitoja vahvuuksia. Voit siis olla hyvä vaikka johtajuudessa, mutta se ei välttämättä ole sitä mikä tuottaa sinulle eniten iloa. Sen sijaan niitä syvimpiä, itselle kiinnostavia ominaisvahvuuksia käyttäessäsi et useinkaan malta lopettaa vaan löydät yhä uusia tapoja soveltaa olipa se sitten vaikka kykyäsi rakastaa tai kykyäsi löytää uusia ratkaisuja.

Aitojen kohtaamisten taika

Kokemukseni mukaan se, että olemme lujasti oma itsemme, yhteydessä sisimpäämme mahdollistaa myös aidot ja ainutlaatuiset kohtaamiset. Emme silloin mieti millaisen vaikutuksen teemme vaan yksinkertaisesti olemme se ainutkertainen versio itsestämme.

Aitous koskettaa ja saatamme huomata, että löydämme melkein taianomaisesti yhteyden muihin samalla tavalla suuntautuneisiin ihmisiin. Silloin esim. tieto ja erilaiset mahdollisuudet saattavat välittyä hämmästyttävän nopeasti ilman, että meidän tarvitsee edes tietää toistemme nimiä.  

Se on totta mikä toimii

Tämänkin määritelmän kuulin nuoruudessani ja olen kantanut sitä mukanani testikysymyksenä. Olen oppinut, että mikäli jokin juttu ei toimi realitodellisuudessa se joko ei ole totta tai se ei ole totta vielä. Jotkin asiat näyttävät vaativan jopa 10 vuoden kypsyttelyn ennen kuin niistä tulee toimivaa todellisuutta.  

Elämä toimii testikenttänä. Hyvät, toimivat tavat opimme melkein heti ja alamme soveltaa niitä samantien. Keskeneräisiä asioita sen sijaan työstämme, tutkimme kunnes löytyy sellainen tapa toimia, joka tuottaa haluttua tulosta melkein itsestään.

Taitava toiminta, ns. hyvä, kantaa ja paha, taitamaton toiminta kohtaa taas vastustusta eikä siksi pääse leviämään vaikka saattaa tuottaakin paljon ikävää jälkeä. Hyvä edistyy, kasvaa ja leviää, jatkaa sukua, siirtyy ihmisestä toiseen. Paha taas patouttaa energiaa, joka väistämättä estyy jossain vaiheessa, sillä se ei edistä kasvamista, kokonaisuuden kukoistamista.

Se missä intohimosi kohtaa maailman tarpeet

Taitava toiminta, vahvuuksiemme soveltaminen siten, että ne ilahduttavat sekä meitä itseämme että kanssaihmisiämme, yhteisöämme eheyttää ja kantaa, saa asiat rullaamaan ja energian virtaamaan. Niitä sovellettaessa hyvinvoinnillamme ei olekaan ylärajaa. Näin kertoi suomalainen filosofi ja psykologi Frank Martela vertaisoppimisen festivaalissa Lapinlahden pihalla vartin luennossaan v. 2012. Omaksuin sen kerrasta.

Kannattaisiko kokeilla intohimojensa soveltamista useammallakin elämänalueella? Työssä, rakkaudessa, harrastuksissaan.

Saatat havaita, että jossain määrin juuri näin olet elämässäsi tehnytkin.

Utelias prinsessa

Valtakunnassa on paljon erilaisia asioita, jotka kaikki olisivat hienoja jos vain ehtisimme toteuttaa ne. Niin paljon, että 24/7 ei riitä. Ja oishan nuo yötkin vielä siinä välissä, rakkaista ihmisistä ja ulkoilusta puhumattakaan.

Älykkään mielen to-do –lista ei koskaan lyhene, sillä joka kerran kun saat jonkin tehtyä, älykäs mieli keksii 4 lisää tai parannuksia miten sen seuraavalla kerralla tekisi vielä paremmin.

Luonnollisesti huolestumme ja meille syntyy vaikeuksia valita, sillä aina kun teemme jotain, jotain muuta jää tekemättä. Huolestuneisuus ei myöskään lyhennä listaa sillä nehän kaikki olivat tärkeitä ja ennakoidut lopputulokset mieluisia.

Prinsessapäivä

Joskus olen ottanut itselleni prinsessapäivän. Se on sellainen, jolloin en tee mitään ellei minua huvita tehdä. Päivä jolloin ei ole ulkopuolisia aikatauluja vaan saan päättää milloin syön ja mitä syön, lepäänkö vai menenekö ulos.

Ja se omituinen tulos usein on, että prinsessaa saattaa huvittaa siivota. Ei siksi että prinsessa pitäisi siivoamisesta tai imurin äänestä, mutta se kestää sen kaiken ihailessaan kuinka tila selkeytyy, miltä puhtaat lakanat tuoksuvat ja kuinka kaunis onkaan avara tiskipöytä.

Prinsessa näyttää myös pitävän siitä, että suhteet muihin ihmisiin ovat kohdillaan. Joskus se tarkoittaa laskujen maksamista, joskus hymyilevää tapaamista.

Utelias prinsessa osaa myös näköjään käyttää energiaa paljon paremmin kuin minä, se tavanomainen versio prinsessasta. Prinsessa on avoin sopivalle hetkelle sateiden välissä, sille haluaako hän aamiaiseksi makeaa vai suolaista ja mistä vaihtoehdosta hän juuri tänään pitää eniten.

Miten sitten kävikään?

Illalla lukuisia asioita miettiessäni huomasin huolestuvani. Silloin muistin uteliaisuuden ja päätin soveltaa itseeni omia oppejani. Aamulla kirjasin pitkän listan kaikkia niitä asioita, jotka ovat tärkeitä ja jollain aikataululla myös toteutettava, tavalla tai toisella. Blogin kirjoittaminen oli yksi listalla olevista.

Olin hereillä sopivalle hetkelle ja pidin uteliaisuuden. Uteliaisuus kertoi, että hei, tämähän muistuttaa prinsessapäivää. Olo keveni ja niin ankarasta, painostavasta päivästä sukeutui uteliaisuutta herättelevä aamu.

Paljon on jo tullut tehtyä ja olen todella utelias mikä valikoituu seuraavaksi tärkeimmäksi. Luulen, että se on puuroaamiainen marjoilla. Aurinko paistaa, kosteus ruohossa kimmeltää. Prinsessalla on siis myös timantteja. Ja auttavaisia palvelijoita kuten imuri, kännykkä ja kokonainen valtakunnallinen HSL-kuljettajia. Vai sittenkin polkupyörä?

Nähdäänkö prinsessoina ja prinsseinä?

Haasteiden avulla vahvempaan kumppanuuteen

5 esimerkkiä, joista voit oppia kuinka parantaa vuorovaikutusta silloin kun kommunikaatio jumittaa.  Se on itse asiassa helppoa, kun oivallat miten toimia.

Haastavat  vuorovaikutustilanteet

Haastavat tilanteet voivat muuttua kokonaan kun saat kuulla mitä toinen tunsi ja mitä tarpeita hän täytti toimiessaan juuri niin kuin toimi.

Soveltamalla Rakentan vuorovaikutuksen 4 askeleen menetelmää saat toiselta tietoa, jota sinulla ei ennen ollut. Ymmärrät myös itseäsi ja toista paremmin ja löydätte yhdessä ratkaisuja, jota tuottavat molemmille iloa, rakennatte aitoa kumppanuutta.

 1. Väärinymmärryksiä siitä mitä tulikaan sovituksi?
 2. Saat palautetta, joka yllättäen lamaannuttaa sinut?
 3. Sinua kehutaan ja huomaat, että et kykene vastaaanottamaan sitä vaan kiemurtelet vaivaantuneena.
 4. Pitkä hiljaisuus kommunikaatiossa ja tulkitset sen pahimman skenaarion mukaan: ei välitä, ei tykkää, ei arvosta?
 5. Vaikeuksia vastata EI siten, että ystävälliset välit kuitenkin säilyisivät

Mitä tulikaan sovituksi

Silloin kun edetään vauhdilla tai vain yksi on äänessä, on mahdollista, että se mitä mielestäsi sovittiin ei pidäkään paikkaansa. Siksi tarkistaminen miten kukin ymmärtää sopimuksen tarkoittavan omalla kohdallaan voi olla viisas teko. Kun kukin kertaa mikä hänen osuutensa on,  niin viimeistään silloin huomataan yhdessä, oliko se yhteisen ymmärryksen mukaista vai ei. Silloin on vielä mahdollisuus sopia tarkemmin, jotta kaikilla on sama käsitys mitä pitikään tehdä.

Lamauttava palaute

Meillä kaikilla on joitain palautteen muotoja joita emme todellakaan halua saada.  Se voi olla vaikka:

 1. Tästä ei kyllä ollut mitään apua. – Onko nyt kaikki pilalla?
 2. Olisin odottanut sinulta parempaa. – Tuotinko pettymyksen?
 3. Emme tarvitse sinua tässä asiassa. – Enkö olekaan tarpeellinen? Eikö minusta pidetä?

Niiden vastaanottamista voi harjoitella rakentavan vuorovaikutuksen menetelmän mukaisesti arvaillen ääneen toisen tunteita (suru, pettymys, optimistinen) ja täyttymättömiä tarpeita (todellisuuksien kohtaaminen, oppiminen, vapaus) niiden takana.  Yllättäen voi löytää

 1. Loistavan muutosehdotuksen. – Ja palautteen antaja kokeekin tulleensa todella kuulluksi ja kehuu sinua selkäsi takana.
 2. Todella myönteisen kuvan itsestä, jota tällä kertaa et kyennyt täyttämään koska oli huolehdittava myös hitaammista ja perusasioita kaipaavista.  – Ja sitä palautteen antaja ei ollut huomioinut.
 3. Ryhmä onkin jo niin omatoiminen, että läsnöoloasi ei tarvita. – Ryhmä halusi antaa sinulle hyvin ansaitsemaasi vapaata.

Saat kehuja ja vain kiemurtelet vastaukseksi

Toisinaan saat hienoa kehumisia, kuten

 1. Tämähän loistava juttu
 2. Hieno idea
 3. Sun kanssa on tosi mukavaa
 4. Rakastan sinua

Voit oppia vastaanottamaan kehuja ymmärtämällä mitä tunteita toisessa heräsi ja mitkä hän tarpeensa ovat tulleet tyydytetyiksi. Huomaat että toisessa on herännyt vaikka näitä tunteita ja perustarpeiden täyttymystä.

 1. Innostuminen – yhteistyö
 2. Iloinen – hauskanpito
 3. Rentoutunut – välittäminen
 4. Arvostava – luottamus

Pitkä hiljaisuus kommunikaatiossa

Ja tulkitset sen pahimman mukaan.

 1. Ei välitä
 2. Ei tykkää
 3. Ei arvosta

Otat kuitenkin yhteyttä tai vain asian puheeksi. Huomaat, että toinen onkin keskellä jotain omaa haastettaan.

 • Ankara työrupeama
 • Terveydellisiä ongelmia
 • Täydellinen väärinkäsitys

Kun kohtaatkin toisen todellisuutta ilmaisemalla samalla mitä sinussa heräsi kuultuasi sen mitä kuulit rakennat entistä vahvempaa kumppanuutta. Se voi olla

 • Myötätuntoa
 • Helpotusta kun voit antaa todellisuutta vastaavaa tietoa asioiden laidasta
 • Yllättyneisyyttä

Kun vielä kerrot omista tarpeistasi pitää yllä hyvää yhteyttä sekä peloistasi hiljaisuuden johdosta ja helpotusta siitä, että asiat eivät olleet lainkaan niin kuin olit kuvitellut niin mitä luulet? Tuntuisiko se teistä molemmista hyvältä?

Voinko sanoa ei ja säilyttää lämpimän yhteyden?

Voit sanoa. Silloin kun ensin antaa myötätuntoa toisen tarpeille saada ehdotuksensa vietyä läpi siten hän kuin oli sen ajatellut. Sen jälkeen ota yhteyttä omiin tunteisiisi kuten:

 • Minua ilahduttaa tuo ehdotus ja se kuulostaa houkuttelevalta.
 • Tilanteeni on sellainen, että jotta voisin tehdä kaikki muut lupaamani asiat minun on nyt valitettavasti sanottava ei.
 • Haluatko, että jaan pyyntöäsi eteenpäin?

Rakentava vuorovaikutus – Haluan oppia lisää

Tätä kaikkea voi opiskella itsekseen lukemalla Marshall Rosenbergin kirjan: Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus, Basam Books.

Ja sitten, jos sinulle käy niin kuin minulle, että koet tällaisen tavan kommunikoida äärimmäisen arvokkaaksi, mutta samalla tajuat, että harjoittelmatta se ei onnistu, ilmoittaudut 27.4. klo 10-16 pidettävään Rakentava vuorovaikutus –koulutukseen.

Osallistut koulutukseen ja/tai opiskelet kirjasta sekä tulet harjoittelmaan lisää harjoitusiltaan ke 8.5.2019.

Ehkä saat jonkun ystäväsikin innostumaan ja samalla varmistatte, että kummallakin on ainakin yksi empatiakaveri, johon voi ottaa yhteyttä silloin kun tuntuu, että jokin juttu menee yli ymmärryksen tai sietorajan. Empatiakaveri osaa koulutuksen jälkeen vastaanottaa tunteesi juuri sellaisina kuin ne ilmenevät, ehkä arvailla tarkemmin ja sitten voittekin edetä niiden tarpeiden äärelle, jotka jäivät tyydyttymättä.

Kun  tarpeet selviävät selviää yleensä myös se mikä auttaisi. Ja varsin usein se mikä auttaa on paljon pienempää ja mahdollisempaa kuin mitä tunnevyöryssä kuvittelemme.

Parempaa vuorovaikutusta töihin

Voit tilata osaksi virkistyspäiväänne Rakentavan vuorovaikutuksen koulutuksen.  Harjoittelemme useammalla tavalla. Ihmiset ovat kokeneet koulutuksen mielenkiintoisena ja auttavana.

Työkaluna Rakentavan vuorovaikutuksen 4 askelta

Marshall Rosenbergin kehittämä Rakentavan vuorovaikutuksen 4 askeleen prosessi toimii silloin kun jompikumpi tai molemmat osapuolet haluavat ymmärtää toista ja rakentaa aitoa kumppanuutta.

Menetelmän käyttö selkeyttää ajattelua ja toimintaa. Sitä käyttäessään kokee tulevansa kohdatuksi ja arvostetuksi omana itsenään ja oppii myös antamaan samaa kokemusta toiselle. Silloin löydämme levollisen tavan edetä niin, että kummankin arvokkaat ja oikeutetut perusinhimilliset tarpeet tulevat kohdatuiksi.

Jotta me kaikki voisimme paremmin. Yhdessä.

Erja Lahdenperä

Rakentavan vuorovaikutuksen kouluttaja®

Mindfulness ohjaaja CFM®

Tarpeemme ovat elinvoimamme juuria

Rakentavan vuorovaikutuksen menetelmässä* olennaista on päästä tiedostamisessa ja kommunikoinnissa aina tarpeiden tasolle asti. Vasta silloin voimme löytää sellaisia ratkaisuja, jotka auttavat aidosti.

Inhimilliset tarpeemme voivat liittyä kehollisiin asioihin kuten levon tai ravinnon tarpeeseen. Tai ne voivat liittyä yhteyden tarpeeseeme ja keskinäisriippuvuuteen, omaan eheyteen kuten siihen, että saamme olla aidosti sitä mitä olemme. Tarvitsemme, siis todella tarvitsemme sitä, että elämämme on merkityksellistä tavalla tai toisella. Uusimpien tutkimusten mukaan merkityksellisyys on meille tärkeämpää kuin se, että olemmeko onnellisia vai emme. Siinä mielessä merkityksellisyyden kokemusta voi pitää ikään kuin syvempänä virtauksena, hyvinvoinnin kokemista kuin ehkä hetkellinen onnellisuuden tunne.

Luonnollisesti tarvitsemme myös levollisuutta. Siihen ryhmään voi kuulua ennakoitavuuden ja reiluuden tarve. Yhä enemmän meillä on myös itsenäisyyden tarvetta esim. siinä kuinka toteutamme jonkin asian. Ja ehkä myös siinä, että voimme valita itse parhaan ajankohdan toteuttaa jonkin tehtävän esimerkiksi silloin kun energisesti olmme parhaimmillamme. Tai että voimme niputtaa samankaltaisia töitä niin, että silloin kun esim. järjestyksen luominen on päällä, voimme tarkistaa sekä kalenterin, työpöydän, sähköpostin että laukkumme sisällön.

Tarpeemme eivät katoa mihinkään

Jos jokin tarpeemme jää jatkuvasti vaille huomiota se ei poistu meistä. Se voi siirtyä hetkeksi syrjään, jopa tiedostamattomaan kellariin, alitajuntaan, mutta se ei katoa mihinkään. Kellarissa se pikemmin kasvaa voimassaan ja sitten joku päivä, jos jatkuvasti toimimme ikään kuin sitä ei ole olemassa, se yllättää meidät jossakin elämän mutkassa ja saatmme huomata olevamme yksinkertaisesti kykenemättömiä jatkamaan entiseen malliin.

tarpeemme juurruttava todellisuuteen

Itselleni oli tärkeä oivallus se, että tarpeemme eivät ole sattumanvaraisia. Ne pohjautuvat tarkasti siihen mikä pitää juuri meidät tasapainossa. Meillä on esimerkiksi erilaiset keholliset tarpeet ja siksi on luonnollista, että toiset kestävät pitkiä ruokavälejä kun taas toisten on tärkeää pitää verensokeri tasaisena syömällä useammin.

Jotkut meistä voivat erityisen hyvin tehdessään läheistä yhteistyötä jonkin ryhmän kanssa ja toiset meistä kokevat tarvitsevansa enemmän tilaa löytääksemme sen missä minä olen parhaimmillani. Jos jostakin olen varma niin siitä, että me voimme huonosti toimiessamme pitkään oman luontomme, todellisten tarpeidemme vastaisesti.

Jo tiedostaminen energisoi

Tiedostaminen on ihmeellistä. Vain kun tunnistan jonkin oman tarpeeni, voin tehdä asian eteen jotain. Ilman tiedostamista on täysin sattumanavaraista täyttyykö tarpeeni vai ei. Luonnollisesti koemme vetoa sellaisiin asioihin, ihmisiin ja ympäristöihin, joissa jotkut tärkeät tarpeemme tulevat huomioiduiksi. 

Mikään ympäristö ei kuitenkaan ole täydellinen eikä voi täyttää kaikkia tarpeitamme. Siksi meille on arvokasta löytää sellainen kokonaisuus, jossa olennaisimmat, omaan aitoon itseemme kuuluvat asiat saavat jonkin täyttymyksen. Jos työni on olennaisimmillaan toisten kohtaamista, kuulemista ja näkemistä saatan tarvita kipeästi ympäristöä, jossa minä itse tulen myös nähdyksi ja kuulluksi juuri sellaisena kuin olen, vahvuuksineni ja heikkouksineni.

Ja eheyttää

Jännittävää on huomata, että pelkästään tarpeensa tunnistaminen, löytäminen on eheyttävä kokemus siitä huolimatta, että sen täyttymiseen voi olla vielä matkaa. Kun löytää jotakin itselleen olennaista kehosta usein nousee huokaus, kyllä, juuri tätä kaipaan, tarvitsen voidakseni hyvin. Jo aidon tarpeensa tiedostaminen auttaa meidät juurillemme, varmistaa elinvoimaamme.

Se myös nopeuttaa sellaisten tilanteiden tiedostamista, jolloin voimme toteuttaa juuri tätä olennaista, mutta huomiotta jäänyttä tarvettamme. Hakeudumme luonnostaan kohti valoa ja lämpöä, niitä ravinteita kohti, joita sillä hetkellä olemme vailla.  Vähitellen elinvoimamme palautuu ja jaksamme paljon kaikkea sitäkin, mikä on kaukana täydellisyydestä.  

Lämmöllä

Erja Lahdenperä

Mindfulness-ohjaaja, vuorovaikutuskouluttaja ja valmentaja

*Marshall Rosenberg, Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus, Nonviolent Communication (NVC), Viisas elämä 2015, 2018.

Sittenkin yhdessä

Psykologian tri Marshall Rosenbergin kehittämä Nonviolent Communication, Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus on tiivistänyt kumppanuutta luovan kommunikaation 4 askeleeseen:

 1. Havainto
 2. Tunne
 3. Tarve
 4. Pyyntö

Mitä minä havaitsen sinusta/minusta?

Millaisia tunteita minussa herää?

Millaisista tarpeista nämä tunteet kertovat?

Mitä sinä tai minä voisin pyytää sinulta/minulta, jotta tuo tärkeä inhimillinen tarve tulisi täytettyä?

Havainnoista tarpeisiin ja pyyntöön

Rakentava vuorovaikutus on harvinainen kommunikaatio-menetelmä siinä, että se menee aina inhimillisiin perustarpeisiimme asti. Siinä on menetelmän kauneus ja haasteellisuus. Vasta kun saamme kiinni mistä onkaan kyse voimme löytää aidosti toimivia ratkaisuja. Kaikki muu, joka tähtää vain nopeaan “asia pois päiväjärjestyksestä” lopputulokseen on valitettavasti tuomittu epäonnistumaan, sillä sillä tavoin alkuperäinen tarve ei katoa mihinkään. Siellä se on vaikka kuinka laittaisi pikaratkaisua toisensa päälle.

Aluksi tunteiden tunnistaminen, omiensa tai toisen, vie aikaa, sillä emme useinkaan ole tottuneet erottelemaan olenko pettynyt, harmistunut, epätoivoinen, yksinäinen vai jotain muuta.  Tunnistamme kuitenkin onko tuntemus epämiellyttävä vai miellyttävä. Kun opettelemme nimeämään tunteita meitä voi auttaa tunnesanasto, joka esim. Rakentavassa vuorovaikutuksessa on useamman sivun mittainen.   

Vasta kun tunnistamme tunteemme pääsemme jäljittämään sitä tarvetta, joka on jäänyt täyttymättä. Kun tunne on epämiellyttävä, jokin meille tärkeä tarve on täyttymättä ja kun tunne on miellyttävä jokin arvokas tarve on tyydytetty. Tunne voi tuntua ärtymyksenä ja riittämättömyyden tunteena. Tarve voi olla lounas ja tauko haasteellisista asioista. Se miten asia ratkeaa tällä kertaa saattaa olla, että irroittautuu työstään, kysyy ehkä jotain mukavaa ihmistä lounasseuraksi ja lähtee ruokkimaan kehoaan, antamaan mielelleen sen tarvitseman tauon ja siirtää huomiota pois suljetulta alueelta suurempaan kokonaisuuteen kuten säähavaintoihin ja kevään keikkuvaan etenemiseen.

Yhdessä vai erikseen?

Havainto

Soveltaessani omassa elämässäni, etenkin ristiriitaisissa tilanteissa, joissa minun ja toisen tarpeet eivät tuntuneet kohtaavan vaan puhuimme ikään kuin toistemme ohi, huomasin, että silloin herkästi koin, että toinen osapuoli on Toinen.  Että me kaksi olemme erillisiä, me molemmat kamppailemme huomiosta tai ratkaisuista, jotka tuovat meille sitä mitä tarvitsemme oli se sitten turvaa, helppoutta, lepoa, arvostusta tai nähdyksi ja kuulluksi tulemista.

Tunnevalinta

Yhdessä tekeminen ja asioiden ratkominen yhdessä on oma ihanteeni, valinta, jonka teen, jos se on mahdollista särkemättä itseäni tai uhraamatta hyvinvointiani. Siksi päätin kokeilla valita sellaisen tuntee tai asenteen, että olemme ristiriitaisesta tilanteesta huolimatta sittenkin siinäkin yhdessä, emme erillään.

Oma tunnetilani muuttui kun päätin luottaa siihen, että selviämme tästä yhdessä. Että en ehkä olekaan tässä yksin.

Tarpeen tunnistaminen

Kykyni tunnistaa mistä itselläni oli oikeastaan kyse tarkentui helposti ja kun suhteemme selkeästä ristiriidasta huolimatta perustui oletukseeni, että haluamme molemmat ratkaista asian parhain päin, huomasin voivani ilmaista tunteitani ja todellisia tarpeitani takertumatta lillukanvarsiin. Ilmaistessani itseäni avoimesti, omilla jaloillani seisten, vaikka hiukan arkanakin, huomasin antavani aidosti myös toiselle mahdollisuuden ilmaista itseään, sitä mitä hän koki tilanteessa, mistä tarpeista hänen oma käytöksensä kumpusi.

Yllättävä ratkaisu

Tämän jälkeen etenimme yhdessä maastoon, jossa tapoja ratkaista asioita olikin useampia. Jo se, että yhteytemme vahvistui ja ymmärsimme mikä oli toisen fiilis ja ennen kaikkea kun pääsimme sanottamaan mikä oli kummallekin tärkeintä, niin tapoja ratkoa asia olikin yllättäen useita. Jo pelkkä ymmärrys siitä mitä itse tarvitsin ja siitä mitä toinen minulta tarvitsi auttoi. Paine laskeutui häkellyttävän nopeasti, olo keveni puolin ja toisin ja syntyi levollisuutta hakea sellaista ratkaisua, joka sopi aidosti molemmille.

Sittenkin yhdessä

Luottamukseni siihen, että yhdessä olemme enemmän, että kaikki asiat eivät olekaan minun kekseliäisyyteni, jaksamiseni tai taitavuuteni varassa vahvistui niin paljon, että päätin koettaa ottaa tämän asenteen lähtökohdaksi erityisesti kaikissa ristiriitatilanteissa. Nyt, pidemmän aikaa tätä kokeiltuani koen, että tällä pääsen aidosti toisenlaiseen, lämpimämpään maailmaan kuin minä vastaa sinä -asetelmalla.

Haluatko kokeilla?

Kuulen todella mielelläni mitä tapahtuu kun valitset lähtökohdaksesi Sittenkin yhdessä olipa kyseessä tilanne töissä, perheessä, parisuhteessa, terveyskeskuksessa…

Erja Lahdenperä