5 lahjaa

Me kaikki voimme antaa itsellemme ja toisillemme niitä asioita, jotka saavat meidät voimaan hyvin, asioita, joiden ansiosta koemme olevamme rakastettuja, arvostettuja, huolenpidon arvoisia ja vapaita olemaan juuri niin upeita ja ainutlaatuisia olentoja kuin me kaikki olemme.

Huomion arvoista on, että emme pysty oikein antamaan näitä lahjoja muille ellemme ensin kykene suomaan niitä itsellemme. Ottaessamme niitä vastaan koemme aidosti olevamme niiden arvoisia ja silloin niistä tulee meidän omiamme. Silloin meillä on mistä ammentaa ja voimme jakaa niitä myös muille.  

Mitkä ovat nämä 5 läsnäolon lahjaa, joita ensin on tärkeää tarjota itselleen?

Huomio

Läsnäolon lahja saa meidät huomaamaan sen mitä meissä tapahtuu. Se saa meidät huomaamaan mitä kuuluu kehollemme, mitä kaipaamme ja millainen on esimerkiksi sopiva rytmi ja energia tekemiselle.

Huomio valaisee myös ajatuksiamme ja uskomuksiamme, tekee ne näkyviksi. Silloin pääsemme valitsemaan käyttökelpoisimmat ja voimme ohittaa ne, joihin emme enää usko.

Huomio valaisee myös keskeisiä arvojamme, asioita, jotka ovat meille luovuttamattomia. Ne toimivat tienviittoina kaikissa valintatilanteissa.

Hyväksyntä

Kun huomio on löytänyt sen aidon todellisuuden, jossa elämme, voimme ottaa todellisuuden juuri sellaisena kuin se on, säätä myöten. Emme torju tosiasioita emmekä yritä muokata sellaista, joka ei ole muokattavissa. Todellisuus kun ei muutu mielipiteistämme tai ei-pitämisistämme. Energiaa säästyy ja saatamme huomata kaikki ne mahdollisuudet, jotka tähän hetkeen kätkeytyvät. Voimme suunnata energiamme niihin asioihin, joihin voimme vaikuttaa.  

Arvostus

Arvostamalla itseämme ja tilanteitamme me näemme niihin kätkeytyvän ainutlaatuisuuden. Silloin me voimme kukoistaa siten kuin se tässä ainutlaatuisessa hetkessä on mahdollista. Arvostus avaa myös uusia ovia ja suuntia, joita emme ehkä tienneet olevankaan.

Hellyys

Kukaan meistä ei jaksa loputtomiin. Me kaikki kaipaamme myös huolenpitoa ja syliin ottamista olimmepa kuinka mahtavia tai vanhoja tahansa. Voisimmeko olla ystävällisiä itsellemme ja tarjota sitä mitä vailla olemme, oli se sitten kupillinen lämmintä tai vaikkapa hetki raikasta ilmaa ja iloa, vaihtelua, puiden tai ystävällisten ihmisten seuraa?

Vapaus

Me olemme kaikki ainutlaatuisia. Psykologi Martin Seligman, amerikkalainen positiivisen psykologian tutkimusjohtaja on tutkimusryhmänsä kanssa löytänyt erilaisia ominaisuuksia, joita pidetään hyveinä kaikissa kulttuureissa. Martin Seligman kertoo tutkimustuloksiin pohjautuen, että hyödyntämällä näitä erityisvahvuuksiamme olemme sekä onnellisimmillamme että tarjoamme yhteisöllemme jotain sellaista, jota muut eivät ehkä yhtä helposti kykene tuottamaan.

Siksi ainutlaatuisuutemme on myös lahja muille. Tuodessamme omaan verkostoomme oman erityislaatumme voimme luoda toisiamme täydentävän kokonaisuuden. Silloin kenenkään meistä ei tarvitse olla täydellisiä itseksemme ja silti voimme olla osa lähes täydellistä kokonaisuutta.

helppoa antaa itsellesi nämä 5 lahjaa?

Onnittelut. Ehkä huomaat, miten hyvältä niiden tarjoaminen tuntuu sekä tunnistat myös sen olotilan, jolloin saanut niitä. Silloin ymmärrät kuinka tärkeitä lahjoja ne ovat ja osaat jakaa niitä ainakin rakkaimmillesi.

Haasteita antamisessa ja vastaanottamisessa?

Onko sinulla haasteita lahjojen antamisessa? Et ehkä koe, että olet niiden arvoinen? Silloin voit työstää tätä nimenomaista vaikeutta esim. meditoimalla, tutkimalla sitä tarkemmin. Antamalla tälle haasteelle huomiota, hyväksyntää, arvostusta, hellyyttä ja vapautta olla juuri sellainen kuin se on, se rohkenee tulla näkyväksi. Pääset tutustumaan siihen, ymmärtämään sitä. Silloin se saa riittävästi turvallisuutta ottaakseen rohkeampia askelia uusiin suuntiin.

Samalla kehität myötätuntoa meissä kaikissa olevaa haavoittuvuutta kohtaan. Mitä vahvemman turvan osaamme antaa omille huomion, hyväksynnän, arvostuksen, hellyyden ja vapauden tarpeillemme, sen paremmin osaamme kohdata myös muiden inhimillisyyttä. Oma eheytymisemme tukee myös muiden eheytymistä ja onnellisuutta.

Erja Lahdenperä

Lähteitä

Richo, David, Kuinka olla aikuinen ihmissuhteissa, Viisas Elämä v. 2002

Seligman, Martin, Aito onnellisuus, Art House v. 2008

Lahdenperä, Erja, Ominaisvahvuudet

Elintärkeä yhteys

Yhteyden tarve on olemassaoloomme liittyvä, perustavanlaatuinen ja vahvasti toimintakykyymme liittyvä tarve.

Olemme syvällisesti laumaeläimiä. Emme olisi tässä, jos meillä ei olisi ollut laumamme suojelusta ja ohjausta. Vaikka eläisimme ”itsenäisinä” olemme täysin riippuvaisia muista. Toiset huolehtivat siitä, että pankkijärjestelmämme toimii, ruokakaupassamme on sopivaa tarjontaa, liikenteestä, terveydenhuollosta, koulutuksesta. Koko infrastruktuuri on yhteisömme luomaa, kukaan meistä ei olisi voinut rakentaa sitä yksin.  Työpaikallamme olemme riippuvaisia myös näkymättömistä työkavereista kuten siivoojista ja etäisistä osastoista, kaikista niistä, jotka saavat järjestelmämme toimimaan.

Olemme syvällisesti laumaeläimiä myös psyykkisesti. Evoluutio on varmistanut, että meillä on taitoa olla muiden kanssa, että kykenemme tunnistamaan muiden mielentiloja kasvojen ilmeistä, kehonkielestä, äänenkäytöstä. Meissä kaikissa on syvä tarve liittyä myönteisesti yhteen, siten, että koemme olevamme hyväksyttyjä yhteisöissämme ja näin ollen myös turvassa.

Myönteistä yhteenliittymistä edesauttaa se, että arvostamme muiden panosta, ja erilaisuutta. Silloin jopa arvostusten erilaisuus ei ole enää este yhteistoiminnalle vaan se voi muodostua yhteistoimintaa tukevaksi, tärkeäksi osaksi.

Itseäni esimerkiksi eivät kiinnosta pikkutarkat tilien täsmäytykset tai oikoluku. Teen niitä siinä määrin kuin se on välttämätöntä, mutta huomaan olevani syvästi kiitollinen niille ihmisille, jotka jaksavat työstää tällaisia asioita minunkin puolestani. Silloin olen vapaa tekemään sitä, missä olen huomattavasti taitavampi kuten meditaation ja vuorovaikutuksen kouluttajana.

Yhdessä

Koronan tuottama mielenkiintoinen eristysjakso teki ainakin minulle hyvin selväksi kuinka paljon kaipaan ihmisten kanssa olemista, siitä huolimatta, että olen henkilö, joka viihtyy pitkiäkin aikoja itsekseen. Eniten huomasin ikävöiväni lämmintä halaamista. Onneksi nyt voin taas peuhata lapsenlapsieni kanssa, kaapata syliin, rutistaa. Ja heillä on lupa myös kiipeillä syliini ja halata.

Kosketus ja kehonkieli on yksi tapa kertoa miten kokee toisen läsnäolon. Onko se jotain, joka ilahduttaa vai jotain, jonka mieluiten ohittaa? Toisinaan sanat ja kehon kieli ovat syvässä ristiriidassa. Kun kehonkielellään ilmaisee esim. torjuntaa, niin se viesti on vahvempi kuin mitä valitut sanat, sillä keho on rehellisin osa meitä. Mielessään ja sanoillaan voi valehdella, myös itselleen, mutta kun havainnoit kehoa, huomaat aidon kokemuksen.  

Myös äänenkäyttö on mielenkiintoista. Kokeile vaikka sanoa: “Olet kyllä ihan hölmö” kovalla, tuomitsevalla tavalla. Ja kokeille sitten sanoa se lämpimästi, hymyillen. Huomaat varmasti eron kokemuksessasi.

Havainto vai tulkinta

Sanojen osuus kommunikaatiosta, siitä miten koemme toiset, on reilusti alle 10 %. Yli 90% luemme kehonkielestä, äänenpainoista, ilmeistä.  –  Tai siitä miten tulkitsemme ne.

Toisinaan meillä on niin vahva oma mielentila, ennakkoasenne, että näemme tilanteen täysin sen kautta. Silloin olemme kuin oman mielemme kuplassa, värillisen lasipallon sisällä ja kaikki näyttäytyy tämän mielentilan kautta. Toisinaan meillä on lämpimän sävyinen, aurinkoinen mielentila, vaikkapa hyvän aterian jälkeen ja toisinaan mielentilamme on kokonaan harmaa, sellainen, josta kaikki värit ovat pudonneet pois.

Yhteys itseen ja toiseen

Yhteyden tarve olemassaoloomme liittyvä, perustavanlaatuinen ja vahvasti toimintakykyymme liittyvä tarve. Silloinkin, tai ehkä erityisesti silloin kun koemme olevamme eristyksissä, ankean harmaassa kuplassamme, kaipaamme syvästi ystävällistä yhteyttä ja myös fyysistä kosketusta.

Kehonkieli, läheisyys ja äänenpainot ovat todellista äidinkieltämme. Opimme ne paljon ennen kuin tajusimme sanojen merkityksen. Poikani, noin kahden kuukauden ikäisenä jutteli pitkästi erityisesti isälleen. Hän käytti täydellisestä lauseiden rytmitystä vaikka sanat olivatkin aieouu, ouaiee. Pikkuinen katseli isäänsä silmiin ja ponnekkaasta ilmaisusta kuuli, että hän todella halusi kertoa jostain tärkeästä. Häntä selvästi innoitti isänsä läheisyys, hymyily ja silloin tällöin kuuluva kannustava äännähdys.

Yhteyden tunne itseensä on yhtälailla yksi perustarpeistamme. Ilman ystävällistä yhteyttä omaan inhimmillisyyteemme, sen kipuihin ja iloihin, emme koe olevamme olevamme oikein elossa tai saatamme kokea olevamme ikään kuin jonkin kalvon eristämänä. Silloin emme löydä yhteyttä myöskään toiseen. Siksi kyky olla ystävällisessä yhteydessä itseensä on niin tärkeää.

Kun olemme tiukasti jonkin kuplamme sisällä ja tulkitsemme tilanteita niin, että meistä ei välitetä tai meille ei tahdota hyvää, kaipaamme kipeästi apua muilta, kunhan apu on ystävällisen oloista.

oman Ihanuutensa muistaminen

Me kaikki olemme aidosti rakastettavia olentoja. Tämä jo sillä perusteella, että tutkimustieto kertoo, että kaikissa kulttuureissa, kaikilla mantereilla ihminen on onnellisimmillaan voidessaan auttaa muita. Toinen perustelu on, että kun meditoidessamme aivojemme aktiviteetti muuttuu, niin levollisemmassa olotilassamme löydämme luontaisen ystävällisen olotilamme, harjoittamatta sen kummemmin ystävällisyyttä. Se vain ilmenee kun meditoimalla muutamme aivojemme sähkökäyrää ja siten myös tapaamme havainnoida. Myötätuntoisessa mielentilassa yhteyttä ei tarvitse luoda, se vain on.

Jos et muista omaa hyvyyttäsi niin paradoksaalisesti sinua saattaa auttaa ankeudestasi ulos se, että alat kertoa muille heidän ihanuudestaan. Voit tehdä sen hiljaa mielessäsi, vaikkapa pihasi puulle. Lemmikeille lepertelemme jo ihan luontevasti. Voisiko tätä kokeilla myös rakkaimpiinsa? Entä työkavereihinsa?

Työpaikan tehokkuudesta kertoo usein sen ilmapiiri. Mitä myönteisempi ilmapiiri sen tehokkaampi organisaatio, etenkin silloin kun on turbulenssia.   

Kukannuppu edustaa kaikkia asioita,
niitäkin jotka eivät kuki
sillä kaikki kukkii omasta siunauksestaan;
vaikkakin joskus on tapreen kertoa kukalle sen ihanuudesta,
laskea käsi sen ylle ja kertoa sanoin ja kosketuksin,
että se on ihana,
kunnes se jälleen kukoistaa omasta siunauksestaan.

Galway Kinnell

Lempeys peittoaa pelon, uteliaisuus huolestuneisuuden

Meditaatio-opettaja, kirjailija Sharon Salzberg sanoo, että se, että kun “kerromme kukalle sen ihanuudesta” pääsemme kosketuksiin sekä oman että muiden ihanuuden kanssa. Kun on riittävästi kuullut omasta ainutlaatuisuudestaan loppu tapahtuu itsestään, omasta voimastaan.

Buddha opetti alun perin lempeysmeditaatiota, rakastavan ystävällisyyden metta-meditaatiota vastalääkkeeksi pelolle. Kun mielesi ja sydämesi on täynnä lempeyttä, et tunne pelkoa. Pelko ja lempeys eivät yksinkertaisesti mahdu mieleemme yhtäaikaa aivan samoin kuin huolestuneisuus ja uteliaisuus ovat toisensa poissulkevia mielentiloja.

Kun meillä on nyt paljon asioita, joista meidän kuuluukin ottaa huomioon, niin olisiko, jotta todella osaisimme toimia viisaasti ja avarakatseisesti, syytä harjoittaa uteliaisuutta ja ottaa avuksemme myös lempeyden mielentila? Pelon vallassa uhkakuvat kasvavat ja monipuolistuvat yhä villimmäksi niin vastaavasti levollisessa mielentilassa havaitsemme myös sen mitä meillä jo on, huomaamme ne kaikki resurssit, joiden avulla voimme tuottaa muutosta. Silloin meillä on parhaat mahdollisuudet toimia tuloksekkaasti.

Mindfulnessin kehittäjä Jon Kabat-Zinn sanoo, että tällaisessa mielentilassa kykenemme harjoittamaan tuomitsematonta, takertumatonta ja torjumatonta suhtautumista nykyhetkeen. Teemme tilaa tyyneydelle, mielen ja sydämen selkeydelle ja ymmärrykselle. Aivojemme etuotsalohko toimii ja meillä on näin parhaat edellytykset löytää ehkä kokonaan uusia, toimivia ratkaisuja. Eikö tämä ole jotain, joka on todella tavoittelemisen arvoista työskentelimmepä millä elämänalueella tahansa?

Jotta löytäisimme parhaat mahdolliset ratkaisut lämpimästi ja yhdessä.

Erja Lahdenperä

P.S. Haluatko kuulla mitä asiantuntijat kertovat suurimman aivohermon, vagushermon toiminnasta? Yhteenliittymisen perustarpeesta ja turvassa olemisen kokemuksen tärkeydestä? Kuuntele https://areena.yle.fi/audio/1-50548252

Jon Kabat-Zinn ja Nondualistinen Mindfulness

Kielemme on rakentunut kategorisoiville käsitteille, kun taas nondualismi on erottelevien kategorioiden ulottumattomissa. Se täytyy kokea sydämellä, intuitiolla – ei järjellä.

Kirjoittanut Ari-Pekka Skarp

Olen miettinyt jo tovin aikaa postausta nondualistisesta meditaatioharjoituksesta. Sainkin yllättäen mahdollisuuden kysyä suoraan itsensä Jon Kabat-Zinnin näkemyksiä nondualistisesta tietoisuudesta. Kabat-Zinn tunnetaan erityisesti MBSR-ohjelmasta, joka on varsin muodollinen kahdeksan viikon mittainen harjoitusohjelma. Silti hänen kirjansa ja puheensa käsittelevät usein meditaatioharjoituksen taustalla olevaa ei-kaksinaisuutta – jakamatonta tietoisuutta, joka ei erittele kokemusta ja kokijaa, harjoitusta ja harjoittajaa.

Moni ei itseasiassa tiedä, että Kabat-Zinnin lähestymistapa on hyvin vahvasti kietoutunut nondualistisiin buddhalaisiin meditaatioperinteisiin, kuten Japanilainen zen, Korealainen sŏn ja Tiibetiläinen dzogchen. Kabat-Zinn on itse todennut näiden buddhalaisten opetusten olevan aivan perustavanlaatuisia MBSR:ssä: ”Interviewer: Do you think this Mahayana teaching is important in the way MBSR – or mindfulness – is (taught and practised)? Kabat-Zinn: No, it is not important, it is essential. It is absolutely essential.” (Husgafvel, 2019, s.308)

Itseasiassa Kabat-Zinn pitää MBSR-ohjelmaakin pohjimmiltaan nimenomaan nondualistisena lähestymistapana, vaikkakaan edes monet MBSR-ohjaajat eivät tätä tiedosta: ”Kabat-Zinn: MBSR is really meant to be from the non-dual perspective, but grounded in real people and real life. And I think a lot of MBSR teachers don’t realize that, because the people who are teaching them don’t emphasize non-duality.” (Husgafvel, 2019, s.302).

Vastauksessaan kysymykseeni Kabat-Zinn nostikin esille suhteellisen ja absoluuttisen näkökulman eroavaisuuksia: Ajatus luo subjektin ja objektin, mutta tosiasiallisesti emme todella tunne sitä joka hengittää tai harjoittaa – se on pohjimmiltaan mysteeri. Samastuminen ”minään” itseasiassa rajoittaa älykkyytemme koko laajuutta. Tietoisuus itsessään on ei-kaksinainen – sillä ei ole keskustaa tai periferiaa, eikä minuutta joka ”tekisi” tietoisuuden. Nondualismi ei ole rationaalisen pintatietoisuuden ymmärrettävissä, mutta syvemmällä tasolla on mahdollista ”olla tietäminen, joka on jo tietoinen”. Rationaalisen ajattelun maailmassa nondualismiin voi vain viitata, mutta esimerkiksi runoudessa (taiteissa) saatetaan tätä maailmaa päästä hieman jo koskettamaan.

Nondualistinen meditaatio on yhä enemmän esillä

Nondualistinen lähestymistapa on nähdäkseni nousemassa jossain määrin meditatiivisen työskentelyn mainstreamiin, vaikkakaan ei niinkään Kabat-Zinnin ohjelman kautta. Esimerkiksi Loch Kellyn kirjat ovat ansiokkaasti popularisoineet dzogchen-perinteestäkin tuttuja ”pointing out”-ohjeita helposti omaksuttaviin muotoihin. Loch Kelly käyttää usein tietoisuuden sijainnin kokemusta lähtökohtana, jota voi tutkia ja jopa muuttaa esimerkiksi siirtämällä sitä kehon ulkopuolelle. Tässä mielessä Kellyn harjoitusmenetelmät ovat hyvin erilaisia kuin Kabat-Zinnin, vaikka molempien opettajien ajattelun tausta on selvästi peräisin samoista juurista.

Sam Harris on myös kirjoittanut ja puhunut paljon nondualistisesta meditaatiosta. Hän on käyttänyt kirjoissaan konkreettisena esimerkkinä edesmenneen Douglas Hardingin luomaa ”headless way” -lähestymistapaa, jonka keskiössä on syvällinen oivallus siitä, ettemme koskaan voi todellisuudessa nähdä itseämme suoraan. Olemme kokemusmaailmassamme ”päättömiä” ja oikeastaan vain konstruoimme kokemuksen itsestämme erilaisten heijasteiden ja käsitteiden kautta. Omat kasvomme voimme nähdä vain kuvajaisena peilissä, lammen pinnassa tai kännykän ruudulla. Mutta kuvajainen ei ole sama asia kuin heijastuksen kohde itse.

Nondualismi – populaarisen meditaatioharjoituksen ”uusi musta”?

Erilaisiin aistikohteisiin sidotut harjoitukset ovat tulleet suurelle yleisölle tutuiksi mindfulness-liikkeen ja joogasalien kautta. Tänä päivänä parituhatta vuotta vanha hengityksen tarkkailun meditaatio ei sisällä enää eksotiikkaa, sillä tällaisiin harjoituksiin törmää helposti vaikkapa viereisen kuntosalin loppurentoutuksessa. Samoin myötätunto-pohjaiset harjoitukset ovat tulleet tutuiksi esimerkiksi Kristin Neffin popularisoiman itsemyötätunnon ja Sharon Shalzbergin länteen tuomien metta-harjoitusten kautta. Siksipä onkin luonnollista, että monet ihmiset etsivät ”sitä seuraavaa” askelta viisausperinteiden poluilta.

Tyhjyys/minättömyys- ja ykseyskokemuksiin solmiutuvat harjoitukset ovat tässä suhteessa vielä hieman tuntemattomampi alue. Aiheesta löytyy kuitenkin jo jonkin verran myös tieteellisiä tutkimuksia, jotka osoittavat tyhjyysharjoitusten toimivan myöskin hyvinvoinnin lisäämisessä samaan tapaan kuin MBSR ja muut mindfuness-pohjaiset metodit. Näitä lähestymistapoja kuitenkin opetetaan vähemmän. Nähdäkseni tämä johtuu siitä, että tällaisen kokemuksen äärelle pääseminen on hankalampaa kuin huomion kohdistaminen aistimuksiin. Kuten Kabat-Zinn totesi, nondualismista puhuminenkin on haastavaa. Kielemme on rakentunut kategorisoiville käsitteille, kun taas nondualismi on erottelevien kategorioiden ulottumattomissa. Se täytyy kokea sydämellä, intuitiolla – ei järjellä.

Ilmeisesti yhä useammat ihmiset ovat kuitenkin päässeet tämän kokemuksen äärelle, sillä aiheesta ainakin yritetään puhua aikaisempaa enemmän. Toisaalta tämä ei liene ole ihan uusi ilmiö. Esimerkiksi William James piti 1900-luvun taitteessa omista tutkimuksistaan kuuluisan luentosarjan, joka julkaistiin myös kirjana nimellä ”The Varieties of Religious Experience”. Hän tutki juuri tietoisuutta avaavia ”mystisiä” kokemuksia, joilla tuntui olevan paljon samankaltaisia ominaispiirteitä, vaikka kokemus itsessään sanoitettiinkin hieman eri tavoin kokijan uskonnollisesta taustasta riippuen.

Kirjoittaja Ari-Pekka Skarp on psykologi (PsM) ja voimavarakeskeinen työnohjaaja, joka on harjoittanut meditatiivista työskentelyä vuosituhannen alulta saakka. Tietoisuustaitojen teoriaa ja käytännön harjoituksia sisältävä Mielen laboratorio – tietoisuustaidot ja taitava vuorovaikutus (Basam Books, 2019) julkaistiin viime kesänä. Ari-Pekka pitää myös podcastia näistä aiheista.

Kissavideo ja muita kriteerejä ohjaajansa löytämiseen

Turvallisuus, luottamus, lempeä määrätietoisuus, vapaus oivaltaa

Salaisuus

Mindfulnessin ohjaajamisessa on yksi asia, joka on kaikkein tärkeintä: ohjaaja ohjaa omasta meditaatiostaan käsin. 

Se on tutkimustenkin mukaan se ainoa tapa, jolla meditaatio lähtee toimimaan kuulijalla. Tunnistamme todella nopeasti lajitoveriemme autenttisuuden.  Jos ohjaaja pyytää sinua asettumaan kehoosi tuntuuko, että hän itse on juurtunut tukevasti omaansa? Esimerkiksi kehomeditaatiota ohjataan siten, että ohjaaja itsekin on samassa kohdassa omassa kehossaan vaikka sitten seisoisi mikrofonin kanssa suuren yleisön edessä. Kyky olla kotonaan ohjaamassaan meditaatiossa on mindfulness-ohjaamisen peruskallio.

Tarkista siis ensimmäiseksi onko ohjaaja sinulle autenttisen, aidon ja vilpittömän oloinen. Yksi ohjaaja voi sopia yhdelle, toinen toiselle.

Turvallisuus

Meillä on kaikenlaisia päiviä. Välillä olemme nukkuneet hyvin, olemme iloisia ja energisiä ja isommat päätökset on tehty. Silloin meditaatiokin on täysin erilainen verrattuna päivään, jolloin olemme nukkuneet huonosti, keskellä raastavaa päätöksien tekemistä. Ehkä olemme sinä päivänä takelelleet niin isommissa kuin suuremmissakin tekemisisämme. Antaako ohjaajasi sinulle tilaa olla juuri sellainen kuin olet silloinkin kun sinulla on erityisen hankalaa ja myös silloin kun sinulla on jokseenkin autas olotila?

Hankaluuksien kohtaaminen on tärkeä, jopa keskeinen osa, mindfulness-harjoitusta. Emme me meditointia tarvitse silloin kun kaikki on hyvin. Sen sijaan tarvitsemme todellakin kaiken avun, jonka voimme saada, silloin kun meillä menee surkeasti.

Kun tavallisesti vastoinkäymistä on enemmän kuin helppoutta, tarkkaa kuulemissasi meditaatioissa juuri tätä puolta. Onko siinä tilaa myös silloin kun juuri mikään ei ota sujuakseen?

Luottamus

Haasteellisissa tilanteissa tarvitsemme luottamusta siihen, että näyttipä juttu miten hankalalta tahansa juuri nyt, siitä on jokin ulospääsy siitä huolimatta, että juuri nyt emme kykene ulospääsyä havaitsemaan emmekä voi olla ihan varmoja siitäkään, kestääkö reitin löytäminen vähän vai kauan.

Luotsaako ohjaajasi sinua luottamaan omaan kykyysi löytää tie eteenpäin?

Salliiko ohjaus sen, että aina et ota sitä vaikeinta käsittelyyn? Sillä aina ei jaksa. Silloin tärkeää tukea itseään voimaan paremmin. Tekemään jotain sellaista, joka kohottaa mielialaa, auttaa lepäämään, huolehtimaan perustarpeistaan kuten sopivasta ruokailusta, liikkumisesta, aikaansaamisesta ja ilahduttavista ihmissuhteista.

Tuntuuko, että ohjaajalla itsellään on maailmankuva, jossa hankaluudet kuuluvat elämään ja kipeidenkin asioiden ympäriltä löytyy myös muuta? Jos vaikka meillä olisi todella ikävä hermosärky esim. onnettomuuden jäljiltä jossain päin kehoa, niin samaan aikaan muu keho saattaa olla täysin kivuton ja hyvinkin toimintakykyinen?

Minulle mindfulness on sitä, että minkä tahansa haasteen kohdalla tiedostamme, että se ei ole kaikki mitä on, se ei sittenkään ole koko maailma, ainoa todellisuus. Juuri tämä oivallus antaa tilaa tehdä useammanlaisia ratkaisuja, se avaa vaihtoehtoja. Jos ei yhdellä tavalla niin sitten jollain toisella.

Lempeä määrätietoisuus – 2 minuuttia ja kissavideo

Avautuaksemme sille mitä on, meidän on kohdattava haasteemme ja sisäiset mörkömme. Voimme tehdä sen vain voimavarojemme puitteissa. Kaikkea emme kykene ottamaan työn alle samanaikaisesti.

“You can do anything, but you can’t do everything.”

Siksi keskittyminen siihen mitä voimme tehdä nyt, on kaikkein tärkeintä. Se voi olla ensi alkuun vain voimien keräämistä, tasapainon palauttamista ja hengityksensä aistimista. Kun kykenee tähän 2 minuuttia, voi huomata, että kehollinen olotila alkaa muuttua. Kykenemme jälleen luottamaan hiukan vahvemmin kykyymme selviytyä, vaikka sitten aina 2 minuuttia kerrallaan.

Oheinen kissavideo kertoo minulle siitä kuinka mahdottomassa tilanteessa päämäärätietoisuus sekä luottamus omaan ja toisen taitoon selviytyä tuottaa ratkaisuja, joita mieli pitäisi mahdottomana, pattitilanteena. Voisimmeko ottaa oppia kissanpoikasista ja vain kokeilla, pakottamatta ketään tai mitään? Jos emme yhdellä tavalla niin sitten toisella.

Tilaa olla ja tilaa havainnoida

Onko sinulla itselläsi tilaa olla juuri sellainen kuin olet tämän henkilön ohjauksessa? Löytyykö omille havainnoillesi ja jos olet ryhmässä, ryhmässä jakamiselle, tilaisuutta? Havaintojen sanottamisessa kerromme siitä, mikä oli totta itsellemme. Kun jokaisella on oma tapansa havainnoida niin tällainen sanottaminen rikastuttaa koko ryhmää ja lisää meidän kaikkien kyvykkyyttä avautua uusille näkökulmille.

Itselleni on todella tärkeää, että meditaatio ei pyri mihinkään tiettyyn päämäärään. Meditaatio saattaa ehdottaa jotakin näkökulmaa kuten vuoren lujuutta ja vakautta tai järven kykyä asettua siihen tilaan mikä sille avautuu. Mielikuvia käytettäessä meditaation tehtävä on yksinkertaisesti kokeilla, harjoituttaa sitä, mitä olemme sillä kertaa päättäneet harjoituttaa. Oli se sitten herkkyyttä aistia kehoa ja sen ilmentämiä viestejä (kehomeditaatio), kykyämme löytää itsestämme fyysinen lepopaikka (istumameditaatio, jossa päähuomio on hengityksessä) tai ystävällisyyden siementen kylväminen itseään ja toisia kohtaan (metta-meditaatio).

Pääasiallisesti teemme kuitenkin havainnointiharjoituksia kuten miltä keho tai hengitys tuntuu. Onko huomiomme kehon pinnalla vai kykenemmekö aistimaan kehoa myös syvemmältä? Tämä vuoksi mindfulness on perustaltaan ns. oivallusmeditaatiota.

Olen oppinut lujasti, että huomion suuntaaminen tällä tavoin säännöllisesti riittää. Harjoitus rakentaa meissä uudenlaisia neurologisia reittejä meditaatio meditaatiolta, hetki hetkeltä. Vähitellen huomaamme saavamme myös onnistumisen kokemuksia.

Parisen vuotta sitten kaksi vierustoveria kommentoivat harjoitteluaan 8 viikkoisella MBSR-kurssillani. Ensimmäinen sanoi, että kehomeditaation tekeminen oli todella tylsää mm. siksi, että kun siinä kehotettiin aistimaan varpaita ja niin hän ei tunnistanut varpaitaan lainkaan, eikä siis myöskään niiden aistimuksia. Vieressä, burnout lomalla oleva harjoittaja kommentoi energisesti, että jatka ihmeessä harjoittamista, sillä hänkin oli kokenut saman, sen, että varpaisiin ei löydy yhteyttä ja sitten yhtenä kertana hän riemastuksekseen tunsikin ne. Koko ryhmämme energisoitui ja me kaikki hymyilimme.

Riittää siis, että harjoitat. Loppu syntyy itsestään.

Rakkaudella

Erja Lahdenperä

Mindfulness-ohjaaja®

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja®

Isoisä ja aasi

Kuinka houkutella aasiansa

Mark Williams ja Danny Penman kirjassaan Tietoinen läsnäolo kertovat tarinan isoisästä ja aasista. Lyhytversiona tarina kuuluu näin: Kreikassa poika oli lastannut aasinsa kuljettamaan vihanneksia. Kun oli aika lähteä liikkeelle aasi painoikin tukevasti kaikki neljä kaviota maahan eikä liikahtanutkaan. Poika koetti vetää ohjaksista, komentaa kovalla äänellä, mutta aasi näytti vain itsepäisemmältä.

Jatka lukemista ”Isoisä ja aasi”

Voisiko juuri näin olla hyvä?

Entä jos tämä kaikki onkin, jollain merkillisellä tavalla, parasta mitä olisi voinut tapahtua?

Entä jos tämä kaikki onkin, jollain merkillisellä tavalla, parasta mitä olisi voinut tapahtua?

Tyytyväisyyden harjoittaminen on ikiaikainen henkinen harjoitusmenetelmä. Joogafilosofiassa se kuuluu yama- ja niyama-harjoituksiin. Nämä harjoitukset ovat osa korkeinta kuningasjoogaa, raja-joogaa. Harjoitamme siinä sekä pidättäytymistä väärin tekemisestä että teemme meitä auttavia asioita.

Jatka lukemista ”Voisiko juuri näin olla hyvä?”

Meditoiminen – yllättävän mukavaa yhdessä

Kun meditoimme käännämme katseemme sisäänpäin, omaan kehoon, omaan hengitykseen. Kun aloitamme itseksemme meditoimisen teemme sitä useimmiten oman elämämme keskellä. Voi olla hyvinkin haastavaa raivata sille fyysinen tila, aika ja ennen kaikkea se rauha, jolloin muut tekemiset eivät ryntää äänekkäinä mieleemme.

Jännittävää on, että yhdessä näinkin yksityinen toiminta on huomattavasti helpompaa. Etenkin kun sille on varattu aika, luotu tila, jossa voit valita itsellesi sopivan asennon ja saat taitavaa, elävää ohjausta.

Meditoidessa karkaileva mielemme tarvitsee ohjausta, muistutusta siitä mitä olimmekaan tekemässä. Silloin kun mieli on stressaantunut, sillä on taipumus olla huolissaan ja muistutella meitä kaikesta siitä mitä on tärkeää huomioida. Juuri tästä syystä yksinkertainen keskittyminen vaikkapa kehon aistimiseen ei meinaa millään onnistua. Mieli kun herkästi kerran hengityksen aistittuaan sanoo, että johan tuo tunnistettiin, mitä siitä enää? Onpa tyhmä harjoitus.

Suuripäisiä olentoja

Juuri tämä on se iso vastus, joka meillä on meditointia aloittaessamme ylitettävä. Tälle kaikelle on historialliset syynsä. Olemme käyttäneet paljon mieltämme, kehittäneet sitä älykkääksi, taitavaksi ja paljon tietäväksi. Meillä on ikään kuin suhteettoman suuri pää.

Saatamme olla ajatuksissamme niin suuren osan päivästämme, että keholle, tunteille, merkityksellisyydelle tai läheisille jää hyvin vähän huomiota. Vähitellen yhteys itseemme, syvempään arvomaailmaamme ohenee niin, että se saattaa katketa kokonaan. Sitten vain joku aamu huomaamme, että emme kykene nousemaan sängystä koska selkä on niin kipeä tai emme kykenee löytämään ensimmäistäkään liikkeellepanevaa syytä ylösnousemiseen.

Olemme silloin, päissämme eläessämme, kadottaneet itsemme: kehomme viisauden, tunteidemme voiman, ymmärryksen siitä mikä meille on aidosti arvokasta, mikä toissijaista. Saatamme toimia ahkerasti, tuottaen paljon, mutta emme enää saa siitä energiaa. Suorittaminen, aivotutkijoiden nimeämä Default mode – taajuus on siitä salakavala, että sille mikään ei koskaan riitä. Kun älykäs mieli saa yhden asian tehtyä, se löytää neljä muuta asiaa, jotka pitäisi myös tehdä. To do -lista ei koskaan lyhene, se vain pitenee.

Palautuminen? Onko se jotain syötävää?

Mindfulness-meditointi on siitä nerokasta, että aivan yksinkertaisilla harjoituksilla vaikutamme autonomisen hermostomme toimintaan.  Sympaattinen hermostomme on aktiivinen, kaasu, jota aktivoimalla saamme itsemme liikkeelle. Hyvin tärkeä osa elämäämme. Voimmeko silti elää jalka vain kaasulla?

Ihan fysiologisestikin emme, sillä silloin kehomme, aivomme, me itse, elävinä olentoina emme silloin pääse palautumaan. Jalka koko ajan kaasulla menemme ennemmin tai myöhemmin tilttiin. Saattaa tulla hetki, jolloin osaamme edelleen lukea, mutta emme enää ymmärrä mitä tekstissä lukee. Osaamme täyttää pesukoneen, mutta emme muista kuinka ohjelma käynnistettiin.

Aivomme käyttäytyvät tarkoituksenmukaisesti, tärkeimpiä toimintojamme suojellen. Ne yksinkertaisesti pudottavat kaiken, mikä ei ole olennaista selviytymiselle, pois. Palautumisen tie on useimmiten hidas. Joudumme opettelemaan uudenlaisen tavan elää ja olla. Emme enää voikaan antaa kaikkea suorittamiselle, vaan meidän on yksinkertaisesti myös levättävä. Mutta kuinka levätä, kuinka palautua?

Kun mielemme on edelleen erinomaisen taitava keksimään kaikkea mitä pitäisi, mutta kun keho ja aivot eivät enää kykene, niin koemme herkästi olevamme tyhjän päällä. Meitä suojeleva lamaantuminen on lähellä.

Tätä alkaa näkyä yhä nuoremmissa, jo kouluikäisissä saati sitten meissä työikäisissä. Töissä projektit ja kehittämishankkeet saattavat vyöryä toinen toistensa päälle, seuraavat alkavat ennen kuin edelliset on saatu päätökseen. Samaan aikaan ohjelmistot vaihtuvat, koetamme tehdä töitä avokonttoreissa ja kalenteri on täynnä kokouksia. Riennämme asiasta toiseen. Olemme ennennäkemättömän kovilla kaikkien tavoitteidemme kanssa. Kun tähän lisää suorittavan mielen taipumuksen kriittisyyteen on mieliala joko ylettömän terävä arvostelun kohdistuessa ympärillä oleviin, maan hallitukseen tai todella alhaalla kun se kohdistuu meihin itseemme.  

Yhdessä isokin laiva kääntyy

Muutoksen tuottaminen on kuin koettaisi kääntää isoa laivaa. Taidot ja energia ei yksinkertaisesti riitä. Onneksi laivan kääntäminen yhdessä on mahdollista vaikka yksin emme siihen kykene.

Mindfulness 8 viikon MBSR & MBCT –kurssilla voi olla hyvin helpottavaa havaita, että muut näyttävät ja kuulostavat ihan tavallisilta, älykkäiltä ihmisiltä ja silti kullakin mieli kiristyy jollain omanlaisella, ei niin toivotulla tavalla. Ja päällepäin sitä ei todellakaan huomaa. Minun vääristymäni tai oireeni eivät ehkä sittenkään tarkoita, että minussa on jotain perustavanlaatuista vikaa.

Ettäkö minun tilttini tai synkkyyteni onkin evoluution aikaansaamaa?

Kyllä. ihmiskehityksen 3,5 miljardin vuoden aikana selviytyjiä ovat olleet niitä, jotka ovat olleet varuillaan ja osanneet ennakoida uhkaavia tilanteita. Me kaikki olemme selviytyjien jälkeläisiä ja siksi meillä on vahva luontainen kyvykkyys, osaaminen tällä alueella. Osaamme kuvitella kaikenlaisia uhkia ja muistamme kaiken sen, mikä viimeksi meni pieleen.

”Mitä? Ohjaajani sanoikin, että vaihtamalla aivojeni taajuutta vaihdan sitä miten koen tätä todellisuutta? Ettäkö viemällä huomio kehoon ja aistimalla miltä hengitys tuntuu voin vaihtaa tätä taajuutta? Eikä tarvitse edes tapella ajatusten kanssa vaan vain huomata niiden ilmaantuminen ja sitten taas keskittyä vaikka siihen miltä vasemman jalan pohje tuntuu.

Kuulostaa tosi hömöltä, mutta kun koetin niin joo, olotila alkoikin jotenkin muuttua. Ihan jo ensimmäisenä iltana. Omituista. Ikään kuin keho olisi tukevammin olemassa, hiukan painavampi ja levollisempi. Hengityskin on nyt syvempää.

Eikä minua huolestuta huominenkaan enää niin paljoa. Onhan minulla kuitenkin kokonainen yö välissä ennen kuin minulle on edes mahdollista hoitaa se työlistan ensimmäinen asia.

Taidanpa meditoida uudestaan heti aamulla. Erjahan sanoi, että lyhyempikin meditaatio toimii. Tätä levollisuutta, tilan tuntua en halua enää kadottaa. Tuntuu että aamiainenkin maistuu jotenkin erilaiselta. Kahvikupin lämpö tuntuu käsissä enkä aiemmin huomannutkaan, että juusto maistuu näin tältä. Kirsikkatomaattikin tuntuu täyttävän maullaan koko suun.

Jessus, jos tämä kaikki tapahtuu jo nyt, taisi olla todella viisas päätös lähteä kurssille. Sitä paitsi oli jotenkin todella yllättävän luontevaa meditoida yhdessä. Vaikka yleensä jännitän muiden läsnäoloa, niin nyt kun teimme kehomeditaatiota selällämme maaten, olinkin huomaamattani niin rentona, että taisin mennä unen puolelle useammin kuin kerran.

Jep, ensi viikolla uudestaan. Onneksi näitä iltoja on yhteensä 8. Niin ja se jännä retriittipäivä myös. Jess.

Ai mikä kurssi? Tässä uusin. Kuulemma mahtuu vielä. ”

Rakkaudella

Erja Lahdenperä

Tavan juurtumisaika 21 päivää

Kylvä ajatus ja korjaa teko;
kylvä teko ja korjaa tapa;
kylvä tapa ja korjaa luonne;
kylvä luonne ja korjaa kohtalo.

William Makepeace Thackeray

Vastus voitetaan askel askeleelta

Meissä kaikissa on paljon pysyvyyttä, taipumusta toimia siten kuin aina ennenkin. Joogafilosofit kutsuvat sitä tamakseksi. Meissä on myös liikkeellepanevaa voimaa, joogafilosofian sanoin rajasisuutta. Kolmas perusvoima meissä ja maailmankaikkeudessa on sattva. Sattva on tasapainoa näiden kahden, pysyvyyden ja liikkeen välillä. Uusi, toimiva tapa, joka vastaa omia arvojamme on sattvaa, harmoniaa, puhtautta.

Tarvitsemme energiaa muuttaakseemme totuttuja tapojamme. Siksi se usein tuntuu tilan raivaamiselta, pakottamiseltakin. Ehkä eniten auttaa kuitenkin muistaminen, sen syyn herättäminen miksi tuotamme tätä muutosta. Se saattaa olla terveyden tai tasapainon kaipuu, voi olla, että toivomme elämämme olevan enemmän omissa käsissämme, kaipaamme autonomiaa. Tai kaipaamme sitä rauhaa, jota uusi, valitsemamme toiminta tuottaa. Mikä tahansa se inhimillinen perustarve onkin, se on sellaisenaan kaunis ja tärkeä. Siksi se toiminta, joka auttaa meitä huolehtimaan siitä perustarpeesta on kaunis ja tärkeä kaikessa yksinkertaisuudessaan.

21 päivää

Uuden asian tavaksi saattaminen pienentää vastuksen olemattomiin. Tämä tapahtuu n. 21 päivässä.

Aluksi tulee löytää tila ja aika tehdä tätä uutta asiaa. Kun säännöllisesti varaat siihen tekemiseen tarvitsemasi ajan samasta kohtaa arkeasi, uusi tapa alkaa asettua ja syventyä. Päivä päivältä vastus pienenee ja vähitellen itse tekeminen pääsee avautumaan yksityiskohtaisemmin. Huomaat jopa nauttivasi siitä. Ja jollet nauti itse tekemisestä nautit siitä mitä sait aikaan.

10 päivässä tapa alkaa asettua, vastus pienenee

Elämän vaihtelevuus tuo omat mutkansa. Esimerkiksi kipeänä ei ehkä kyennyt pitämään tapaa yllä, joten siihen on asetuttava uudestaan. Onneksi aloittaminen on kerta kerralta helpompaa sillä sinulla on jo solumuistissa miltä tuntuu asettua tuohon valitsemaasi toimintoon.

Itselläni tällainen uusi rupeama oli isohkon leikkauksen jälkeen meditoinnin ottaminen jälleen osaksi aamurutiineja. Kun keho kykeni jälleen istumaan ja kipulääkitys ei ollut enää niin vahva ja energia alkoi palata niin hain sopivaa kohtaa aamussani. Huomasin, että minun oli tärkeää pitää paikoillaan muutama asia: kissan ruokkiminen, kahvin keittäminen, hampaiden pesu, vesilasillinen, kiitollisuuspäiväkirjan kirjoittaminen kahvin kera,  päivän 5 tärkeimmän toimen kirjaaminen. Sen jälkeen puuroainekset valmiiksi, suihku. Sitten on meditoinnin vuoro, ennen varsinaista aamiaista.

Huomasin, että oli tärkeää pitää aikataulusta kiinni. Siksi ei saanut päästää liikaa asioita väliin, sillä ne veivät mieltä muualle ja viivästyttivät aikataulua.

Sama toimintojen järjestys auttoi kehoa ja mieltä tunnistamaan, että nyt on tämän asian vuoro. Kaikki se sisäinen keskustelu, jota joskus huomaa kuuntelevansa: “viitsinkö, ehdinkö, onko tästä hyötyä?” oli poissa. Saatoin vain keskittyä siihen miten haluan tämän mietiskelyn nyt toteuttaa. Omaksuinkin pian tutun tavan ja loin järjestyksen, jossa olen nyt viihtynyt. Järjestys auttaa minua asettumaan ensin kehoon, tulemaan juuri tähän hetkeen. Seuraavaksi käytän erästä pitkähköä hyvien asioiden muistamisluetteloa ajatellen jokaista kohtaa siitä, tunnistaen mitä se tarkoittaa minulle. Sen jälkeen otan mieleeni ja ennen kaikkea sydämeeni sen arvokkaan hahmon, joka minulle edustaa parasta, korkeinta hyvää sekä rakkautena, taitona että tahtona. Tämä on siis eräänlaista turvautumismeditaatiota.

Puhelimessa on hälytys 20 minuutin kohdalla. Joskus huomaan odottavani sitä, toisinaan se yllättää minut. Välillä olen keskittyneempi, välillä huomaan ajan kuluneen triviaaliempien asioiden parissa. Otan kuitenkin jokaisen harjoituksen juuri sellaisena kuin se on. Totean sen ja siirryn päivän töissäni eteenpäin. Jos se tuntui menneen phasti pieleen se vahvistaa seuraavan kertaista meditaatiotani. Huomaan olevani paremmin hereillä ja keskittyväni tarkemmin.

Elämän tuomat mutkat

Sain sittemmin nuhan ja kurkkukivun, kuumetta ja yskän. Meditointiin tuli jälleen pakollinen tauko kun en kertakaikkiaan jaksanut. Siispä haen rytmin uudestaan. Taas samassa järjestyksessä. Ja taas pitäen huolta asioiden järjestyksestä, aikataulusta. Nyt meditointi kuitenkin asettuu jo yhdessä, kahdessa päivässä.

Tärkeiden asioiden muistaminen

Kyky palata siihen mitä kokee tärkeäksi on yksi tärkeimmistä taidoistamme. Siksi se mikä on meille tärkeää on niin arvokasta hahmottaa. Minulla on edelleen ylöskirjoitettuna ne 5 vuoden vaihteessa valitsemaani asiaa. Ja joka päivä, kunnes meditoinnista on tullut täysin automaattisista, 5 kohdan tekemisen listassani lukee meditointi.    

Miksikö? Siksi, että minulla on tarve löytää itsestäni se motivaatiotaso, johon luotan kaikkein eniten: rakkaus kaikkeen elävään.

Entä sinä? Mihin sinä haluat saada yhteyden tänään? Huomenna? Ylihuomenna?

Erja Lahdenperä

PS. Jos sinulle tärkeimpien asioiden löytäminen on uutta niin lue kirjoitukseni Meditaatio hyvinvoinnillesi kynän ja paperin kanssa. Löydät siitä ja seuraavista kirjoituksistani selostuksen koko tästä kullanhuuhdonnan prosessista.

Meditaatio hyvinvoinnillesi kynän ja paperin kanssa 3.

Mitkä ovat ne 5 tekoa, jotka tukevat hyvinvointiasi, elämääsi tänään parhaiten?

Osa 3 (3)

Unelmiemme puutarha

Kun olet toiminut kahden edellisen kirjoitukseni mukaisesti, sinulla on nyt 5 tärkeintä unelmaasi tärkeysjärjestyksessä.

Olet kirjoittanut ne ylös niin, että pystyt näkemään ne toteutuneina. Voit mielikuvituksessasi käyskennellä toteutuneessa, katsella ympärillesi ja nauttia lopputuloksesta.

Masterplan talteen

Kirjoita nyt ne 5 unelmaasi ylös esimerkiksi postikortin kokoiselle kartongille. Tee niitä useampi, jotta voit sijoittaa ne paikkoihin, joissa näet ne usein. Voit kuvata kutakin unelmaa myös jollain symbolilla. Piirtää terveysunelmasi symboliksi esimerkiksi auringon tai puun, rakastaville ihmissuhteillesi sydämen jne. Olennaista on, että näet ja muistat tärkeät unelmasi usein, törmäät niihin silloinkin kun olet tekemässä muuta.

Palaa päivittäin tähän suureen suunnitelmaasi, 5 kultahippuusi. Psyykeelle, alitajunnalle otollisia hetkiä ovat aamu, lounastauko ja hetki ennen nukkumaanmenoa.

Puutarhan perustaminen

Mikään tässä maailmassa ei rakennu itsekseen. Tarvitsemme pohjapiirustuksen, ajatuksen, jota nyt lähdemme toteuttamaan askel askeleelta.

  1. Tilan raivaaminen on usein ensimmäinen askel. Se voi tarkoittaa sitä aikaa päivässä, jolloin voisit toteuttaa haluamaasi asiaa tai se voi tarkoittaa tekemisellesi sopivan fyysisen tilan luomista.
  2. Seuraavan mahdollinen teko? Ehkä on talvi etkä vielä voi istuttaa mitään. Mutta voit lueskella erilaisten kasvien ominaisuuksista, siitä, mitä kukin vaatii kukoistaakseen parhaalla mahdollisella tavalla.
  3. Mikä on sopiva ajankohta seuraavalle askeleelle? Pilko tavoite sopiviksi rupeamiksi. Näin ne pisimmätkin matkat taivalletaan. Askel askeleelta.

Pävittäin 5 pientä tekoa

Kirjaa joka päivä, mieluiten aamulla, 5 asiaa, joilla autat unelmasi toteuttamista. Niiden kuuluu olla riittävän pieniä, jotta varmasti pystyt toteuttamaan ne. Onnistuminen pienessä tukee sinua paremmin kuin epäonnistuminen suuressa.

Jos vaikka päätit terveytesi vuoksi käydä salilla, voisit vaikka ensimmäisenä päivänä tarkistaa, että sinulla on sopivat välineet. Seuraavana päivänä voit ehkä tehdä matkan salin ovelle tarkistaaksesi paljonko aikaa siihen menee. Kolmantena mahdollisesti astut jo sisälle ja tutustut laitteisiin.

Juurtumisaika 21 päivää

Kaikki uudet tavat herättävät meissä ensialkuun luontaista vastustusta. Jatkaessamme niiden toistamista luomme aivoissamme uusia neurologisia yhteyksiä ja toisto toistolta vastus muuttuu vähäisemmäksi kunnes alkaa tapahtua automaatiota. Huomaamme olevamme menossa salille ilman sen suurempaa suunnittelua ja valmistelua. Olemme harjoitelleet niin monta kertaa kassimme pakkaamista, matkaa, tutustuneet laitteisiin ja löytäneet missä järjestyksessä meidän kannattaa laitteissa treenata, että tuntuu luontevalta käyttää 30-45 min tehokkaasti eri lihaksia ja liikeratoja vahvistaen. Ehkä toisena päivänä vahvistamme ennen kaikkea jalkoja ja toisena ylävartaloa. Ehkä keskivartalo on kuvioissa jokaisena salipäivänä.

Mitään puutarhaa ei perusteta hetkessä. Anna siis itsellesi aikaa löytää juuri ne tavat, jotka istuvat elämääsi parhaiten. Voi olla, että se toiminto, jota havittelit ensi alkuun ei olekaan se, joka viihtyy arjessasi. Kokeile silloin toista tapaa. Olennaista on, että pysyt edelleen linjassa unelmiesi kanssa.

Välillä elämä tarjoaa ratkaisuja, jotka istuvat erinomaisesti arkeesi. Pitämällä päämääräsi selkeänä mielessäsi ja sydämessäsi tunnistat kun sinulla on mahdollisuus edetä unelmasi suuntaan. Se voi olla vaikka sellaisen ihmisen tapaaminen, joka kaipaa treenikaveria, se voi olla törmääminen ulkotreenipaikkaan, jossa laitteet ovat käytettävissäsi kaikkina vuorokauden aikoina aivan ilmaiseksi.

Aloita pienestä. Vastenmielisimmillekin, raskaimmillekin tehtäville voi yleensä antaa 2 min/päivä. Jos illalla asiat ovat hitusenkin paremmin kuin aamulla, olet jo tukevasti etenemässä. Vuodessa on 365 päivää ja kun jokaisena päivänä matka etenee hiukan, vuoden kuluttua muutos on jo merkittävä.

Kiitollisuusharjoitus tueksi

Kiitollisuusharjoituksella vahvistat istutuksiasi, uudenlaisia tekemisiäsi. Se toimii tehokkaana motivaattorina ja uskon lujittajana, sillä se tekee edistymisen näkyväksi. Parasta on kun voit kiittää itseäsi jostain tekemisestä, vaikka kuinka pienestä, unelmasi eteen. Esimerkiksi, että muistit sängyssä kaikki 5 unelmaasi ja ehkä viivyit yhdessä niistä elävämmin ennen nukahtamistasi.

Itse tykkään kirjata 10 asiaa aina aamuisin. Toinen hyvä hetki on ennen nukkumaamenoa.

Tiivistetysti

  • Lue 5 kohdan master planisi päivittäin
  • Kirjaa sitten 5 pientä asiaa, jotka tänään teet unelmiesi totuttamiseksi. 2 min/tehtävä on jo hyvä aika.
  • Merkitse illalla, mitkä niistä tuli tehtyä. Huomaat, että etenet.
  •  Jos et saanut tehtyä, niin ota opiksi. Kirjaa seuraavalla kerralla pienempi askel varmistaaksesi onnistumisesi. Tärkeää ei ole määrä vaan suunta.
  • Huomaa 21 päivän jälkeen mitä on tapahtunut. Laita päivämäärä kalenteriisi niin muistat tehdä sen. Prosenttilukusi on saattanut nousta.

Opit vähitellen yhä taitavammaksi. Luota itseesi, luota elämään.

Opit olemaan elämäsi puutarhuri

Minkään ei tarvitse olla kiveen hakattua. Voit tarkistaa unelmiesi sisältöä ja arvojärjestystä esimerkiksi 6 kk:n kuluttua. Voi olla, että olet silloin edennyt niin hyvin, että jokin on jo asettunut osaksi elämääsi ilman sen suurempia ponnistuksia. Tai voi olla, että elämä on tuonut uusia mahdollisuuksia tai uusia haasteita. Ne kaikki kuuluvat elämäämme. Vähitellen kehitymme yhä taitavimmiksi puutarhureiksi.

Opimme kuinka huoltaa puutarhaamme sekä helteillä että kaatosateissa, opimme pärjäämään yllättävissäkin olosuhteissa.  Opimme elämään puutarhamme kanssa. Siellä missä jokin kukoistaa luonnostaan, sen annamme olla. Siellä missä jokin ei näytä viihtyvän, teemme muutoksia. Usein pieni korjausliike riittää.

”Jos haluat olla päivän onnellinen, juo itsesi humalaan.

Jos haluat olla vuoden onnellinen, mene naimisiin.

Jos haluat olla koko elämän onnellinen, aloita puutarhanhoito.”

Kiinalainen sanalasku

Rakkaudella

Erja

P.S. Kuulen mielelläni, miten unelmien löytäminen ja kiteyttäminen on sujunut. Ja miten itse puutarhanhoito sujuu. Pitikö 21 päivän sääntö sinun kohdalla paikkansa? Voit kirjoittaa ne kommentteina tähän tai lähettää sähköpostia erja.lahdenpera@helsinkimindfulness.fi

Kiittäen

Erja

Meditaatio hyvinvoinnillesi kynän ja paperin kanssa 2.

Mitkä ovat ne 5 asiaa, joihin panostaminen tukee hyvinvointiasi, elämääsi kaikkein eniten?

Kullan huuhtomista

Eilisen kirjoituksen jälkeen sinulla on useamman kohdan lista asioista, joiden toivoisit olevan toisin kuin mitä ne ovat nyt.

Miksi juuri tämä toive?

Lue listaasi, ja pohdi kunkin toiveen kohdalla miksi toivot sen toteutuvan. Kirjoita vastauksesi ylös. Niiden inhimillisten tarpeiden tunnistaminen mikä on kunkin toiveen takana voi auttaa ymmärtämään itseäsi paremmin. Et ehkä kaipaa konmaritusta siksi että ystävätkin ovat sen ovat tehneet vaan siksi, että kaipaa helppoutta ja selkeyttä elämääsi ja haluat päästää aidosti irti vanhasta aloittaaksesi jotain uutta.

5 kultahippua

Sinulla todennäköisesti on listallasi enemmän kuin 5 toivetta, unelmaa. Käy ne läpi ja merkkaa ne toiveet, jotka tuntuvat olevan sinulle juuri nyt tärkeämpiä kuin muut. Jos vastauksia tuli enemmän kuin 5, käy merkatut läpi ja merkkaa vielä kerran ne keskeisimmät, tärkeimmät unelmasi.  Jatka kunnes jäljellä on 5 kuvausta siitä miten asiat ovat silloin, kun voit todella hyvin, toteutat itsesi näköistä elämää ja tuotat hyvää myös ympäristöösi omalla, ainutlaatuisella tavallasi.  

Kullan kirkastaminen

Miten ilmaiset sitä tilannetta kun kaikki on hyvin? Muotoilemme lauseita niin, että ne ovat lopulta yksinkertaisia ja alitajunnallemme ymmärrettäviä. Alitajunnalle kannattaa puhua selkokieltä ja tekojen kieltä.  Voisit kuvata mitä teet silloin kun kaikki on parhain päin.  Teet, nautit, vastaanotat…. Vastauksesi kysymykseen miksi saattaa auttaa muotoilemaan ja muistamaan miksi juuri tämä unelma on sinulle tärkeä. Ehkä raha sinänsä ei merkitse, mutta se mitä sillä saat, on se joka saa sinut kukoistamaan.  

Alitajunta ymmärtää konkretiaa: päivämääriä, numeroita. Alitajunta ymmärtää tunteita ja hyvivointia.

Älä käytä negaatiota, sillä sitä alitajuntamme ei ymmärrä. Jos kirjoitat, että olet velaton alitajunta kuulee siinä sanan velka ja takertuu siihen. Voisit vaikka ilmaista, että rahasi ovat omiasi.

Tiivistä toiveesi  1-2 lauseeseen. Tarkista vielä, että tunnistat sen tilanteen milloin toiveesi on täyttynyt.

Jo hallussasi oleva kulta näkyväksi

Käy nyt läpi ne 5 kirkkaasti muotoiltua toivettasi ja pohdi kunkin unelmasi kohdalla kuinka paljon se on totta jo nyt.  Merkkaa se vaikka prosenttimääränä. Toiveesi on ehkä saada kaikki 100%, mutta saatat havaita, että olet jo toivomallasi tiellä ja huomaamattasi tehnyt monia asioita, jotka ovat auttaneet sinut hyvään alkuun.  Sinulla saattaa olla jo 5-50% unelmastasi kasassa.

Aarteiden järjestäminen

Enää se tärkeysjärjestys. Aloita tärkeimmästä. Jos sinun on vaikea valita niin voit kysyä itseltäsi, että jos voit saada vain toisen noista kahdesta niin minkä silloin valitset. Numeroi toiveesi tärkeysjärjestykseen. Voimme kulloinkin toteuttaa vain yhtä asiaa ja siksi on tärkeää tiedostaa oma tärkeysjärjestyksemme.

Alitajunnan aktivoiminen

Lue nyt tiivistettyä unelmaasi. Anna kunkin toiveesi saada mielikuvituksesi ja kehosi elämään, tunnista millainen on kehollinen olotilasi kun toiveesi on jo toteutunut. Miltä ympäristösi näyttää? Keiden kanssa olet silloin? Mitä teet/te?

Nauti unelman aktivoinnista ja alitajunnallesi viestimisestä. Tämä on tärkeää, jotta koko olemuksesi tunnistaa tavoitteesi.

Lue listasi läpi vielä ennen nukkumaamenoa, anna toiveidesi tulla mukaan yöhön, kirkastua siellä.

Nuku hyvin.

Huomenna jatkamme.

Lämmöllä

Erja