Kirjoittajalta admin

Mindfulness tiedollisesti

Mindfulness tutkimusten valossa

Nopeasti muuttuva työympäristö, monitasoiset projektit ja digitalisaatio ovat tuoneet arkeemme paljon uudenlaisia haasteita, joiden ratkaisemiseen mindfulness antaa työkaluja.

Luento sopii silloin kun mindfulnessia haluaa lähestyä tiedon kautta. Mindfulnessin varsinainen vaikutus syntyy sitten itse harjoittelusta. Mindfulnessia voi verrata kuntoiluun siten, että kunnon kohottamisessa tieto auttaa lähtemään liikkeelle vaikka vasta itse harjoittaminen tuottaa haluttuja tuloksia.

 Luennoilla käsitellään mindfulness-harjoituksen tieteellisesti todistettuja hyötyjä sekä mindfulnessin vaikutusta aivoihin. Luentoihin sisältyy myös esimerkkejä mindfulness-harjoituksista. Niidenkin avulla voi kokea miltä tuntuu kun omien aivojen sähkökäyrä muuttuu levollisemmaksi.

Kesto: 60-90 min

Hinta: 500 € + alv (24%) max 25 henkilöä

Optimaalinen flow-kokemus ja meditaatio

Mitä flow on?

Miten meditoiminen edistää selkeää ajattelua, päätöksentekoa ja nautinnollista huippusuoritusta: flow-kokemusta?

Luennoitsijana mindfulness-ohjaaja CFM® Erja Lahdenperä

Kuinka mieli toimii – mindfulness ja aivot

Helsinki Mindfulness, Kuinka mieli toimii - mindfulness ja aivot luento, Erja Lahdenperä

Mieli on kehossa tapahtuva yhteyksiä luova ja yhteyksiin perustuva prosessi. Se mihin kohdistamme huomiomme ja miten suuntaamme energiamme hermoverkostossamme vaikuttaa välittömästi aivojen toimintaan ja niiden rakenteeseen. Miten mindfulnessin harjoittaminen vaikuttaa aivoihimme lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?

Luennoitsijana mindfulness-ohjaaja CFM® Erja Lahdenperä

Kehosta avaraan tietoisuuteen

Helsinki Mindfulness, Kehosta avaraan tietoisuuteen -luento, Erja Lahdenperä

8 asiaa, jotka mindfulnessissa ovat toisin

Mindfulness-harjoitusten sivutuotteena harjoittajasta tulee kärsivällisempi, tuoreus ja ilo palavat elämään, arkeen avautuu uudenlaisia mahdollisuuksia, kykenee ottamaan tilanteet juuri sellaisina kuin ne ovat, löytää luottamusta itseensä, kykenee keskittymään häiriöistä huolimatta ja saattamaan asioita päätökseen.

Harjoittelemme ei-suorittavalla tavalla. Sen sivutuotteena aivomme vähitellen muokkaantuvat pysyvästi paineita kestävämpään suuntaan. Parasta on, että se tapahtuu aivan itsestään. Tutkimusten mukaan päivittäinen harjoitus alkaa tuottaa pysyviä muutoksia aivoihin n. 5.ssä viikossa.

Luennoitsijana mindfulness-ohjaaja CFM® Erja Lahdenperä

Mindfulness kokemuksellisesti

Harjoittamiseen painottuva koulutus antaa kokemuksen siitä kuinka mindfulness-harjoitukset vaikuttavat omaan kehoon ja mieleen.

Erityisesti lyhyissä koulutuksissa ohjaajan taidolla ja kokemuksella on merkitystä.

Tilaa organisaatiollenne sopiva kokonaisuus.Mindfulness-koulutus 3,5 t

Mindfulness-koulutuksessa saatte kokonaiskuvan siitä, mitä mindfulness on ja mitä hyötyä on sen harjoittamisesta.

Teemme koulutuksen aikana kaikki hyväksyvän, tietoisen läsnäolon perusharjoitukset. Pääsette kokemaan miten harjoitus vaikuttaa kehoon ja mieleen, miltä olotila tuntuu harjoittamisen jälkeen.

Sisältö

  • mindfulness tiedollisesti
  • 4 erilaista mindfulness harjoitusta
  • sanottamisen ja kuuntelemisen harjoitus

Saatte myös tiivistelemän keskeisistä asioista sekä 3 helppoa harjoitusta.

Koulutus on rentouttava ja virkistävä. Sitä saa myös työkaluja arjen haasteisiin. Sopii erinomaisesti TYHY- ja TYKY-päivään.

Ryhmäkoko: max 25 hlö

Kesto: 3,5 h

Hinta: 500 € + alv (24%)

 

Mindfulness -esittelytunti 1-1,5 t

Mindfulness-esittelytunnin jälkeen ymmärrät, mitä mindfulness on ja mitä hyötyä saa sen harjoittamisesta. Pääset kokeilemaan mindfulnessin perusharjoituksia, jotka antavat sinulle edellytykset aloittaa oman tutkimusmatkasi hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoittamiseen.

Et tarvitse mitään etukäteistietoa tai osaamista – vain kiinnostuksen kokeilla.

Saatte myös kaksi A4, jossa on mindfulness tiedollisesti pähkinänkuoressa sekä 3 harjoitusta, jotka on helppo oppia ja sijoittaa arkensa luonnollisiin väleihin.
Ryhmäkoko: max 25 hlö
Kesto: 60-90 min
Hinta: 325 € +alv (24%)

 

Mindfulness-tauko säännöllisesti

harjoitusta – innoitusta – työkaluja

Helsinki Mindfulness, mindfulness-tauko

Silloin kun aika on kaikkin niukin resurssi niin mindfulness-harjoittelu työpaikalla saattaa olla paras investointi henkilöstön hyvinvointiin. 

Liikuntasali tai jokin muu suurempi, rauhallinen tila, johon voi levittää myös joogamattonsa soveltuu erinomaisesti ohjattuun harjoitteluun, esimerkiksi 30-45 min/kerran viikossa.

Säännöllinen, ohjattu harjoittaminen innoittaa ja ohjaa myös omaehtoiseen harjoitteluun. Harjoittamisesta hyötyy sekä osallistuja että koko organisaatio, sillä levollisempi mieli auttaa asettamaan asioita tärkeysjärjestykseen, parantaa keskittymiskykyä, kokonaisuuksien hahmottamista ja kommunikaatiota. Tämä kaikki myös vähentää sairauspoissaoloja.

Hyvässä ohjauksessa kunkin mindfulnesstaidot kehittyvät. Harjoittelusta saa työkaluja palautumiseen, jolloin väliaikainen stressi pääsee purkautumaan ja joustavuus, paineensietokyky kasvavat.

Työpaikkojen mindfulnesskoulutukset myös innoittavat osallistujia hakeutumaan omalla ajallaan itselleen sopiviin mindfulnesskoulutuksiin ja tuki-iltoihin. Helsinki Mindfulnessin kattava tarjonta antaa mahdollisuuden syventää mindfulness-harjoitustaan kullekin sopivalla tavalla.