Aloittelijan mieli

Aloittelijan-mieli-Erja-Lahdenpera-helsinki-mindfulnessMindfulnessin peruspilari 2 – Aloittelijan mieli

Ärsykkeiden ja eri suuntaisten vaatimusten ristipaineessa stressaannumme helposti. Alamme käyttää aivoistamme vanhempia osia, siellä missä on kauan sitten oppimamme tavat. Turvaudumme koettuun ja turvalliseen ja saatamme palata vanhoihin, jo kerran hylkäämiimme käytäntöihin.

Asiantuntijan mieli

Stressaantuneina meillä on vahvoja mielikuvia siitä, kuinka asioiden tulisi olla. Kun todellisuus ei vastaakaan mielikuvaamme ahdistumme ja ponnistelemme entistä enemmän samoilla vanhoilla keinoilla. Stressaantuneina emme rohkene päästää asioista irti edes siksi aikaa, että voisimme keskittyä johonkin vaan olemme huolissamme kaiken aikaa.

Mielemme ei luota, että mikään hoituisi itsekseen, omassa rytmissään. Pahimmillaan tekemisen, havainnoimisen  ja toteuttamisen sijaan mielemme juoksee hätääntyneenä ihanteen ja todellisuuden väliä kokien vain suurta tyytymättömyyttä ja ahdistusta. Todellisuuden ja ihanteen välinen ero syö energiaamme ja saattaa vähitellen lamaannuttaa meidät kokonaan.

Mielellämme on taipumus lukita käsityksensä. Olemme silloin “asiantuntijoita” ja mielemme alkaa suoltaa tältä pohjalta mielipiteitään. Olemme silloin kadottaneet uteliaisuutemme ja uusille mahdollisuuksille avoimen mielen.

Aloittelijan mieli

Mielemme tekee parhaansa auttaakseen meitä ja siksi se koettaa vakauttaa ja yhtenäistää, yksinkertaistaa maailmankuvaamme luomalla selkeitä käsityksiä siitä, millä tavalla asiat ovat. Lukitut käsityksemme eivät kuitenkaan vastaa todellisuutta. Ne ovat kuin mustavalkoinen kuva värikkäästä, loputtoman vivahteikkaasta todellisuudesta.

Harjoittaessamme aloittelijan mieltä havainnoimme asioita kuin näkisimme ne ensimmäistä kertaa. Tuiki tavallinen meditaatioharjoituksemme, vaikkapa mielen suuntaaminen kehoon ja hengitykseen, on aloittelijan mielelle hetki hetkeltä uusi ja tuore silloinkin kun se asiantuntija-mielelle on vanha ja tylsä. Aloittelijoina saatamme myös huomata, että aivan arkisissa asioissa on puolia, joita emme ole havainneet koskaan aikaisemmin. Voihan jopa olla, että niitä ei edes ollut siinä aiemmin.  Ehkä tämä näkymä, tuoksu, tuntuma ilmenee vain nyt, tällä lumoavalla, ohikiitävällä hetkellä.

Etenkin kaikki ne asiat, jotka ovat muuttuneet täysin automaattisiksi, ovat herkullisia avattaviksi huomioivalle tietoisuudelle. Arkinen kykymme siirtää jalkaa toisen eteen, hampaiden peseminen, syöminen, vaatteiden pukeminen päälle saattavat avautua mielenkiintoisiksi aistimusten ja rytmin sinfonioiksi. Kun automaattisina toimintoina ne olivat tylsiä rutiineja niin aloittelijan mielelle täsmälleen samaiset toiminnot ovat mielenkiintoisia, jopa voimakkaita elossa olemisen hetkiä.

Uusien mahdollisuuksien avaaminen

Aloittelijan mielen harjoittaminen avaa meille uusia havaintoja ja uusia mahdollisuuksia. Sen harjoittaminen laajentaa aivokapasiteettiamme antaen käyttöömme myös aivojemme uudempia, laajempaan harkintaan ja havainnointiin kykeneviä aivojen osia. Siten aloittelijan mieli voi tuottaa kokonaan uudenlaisia, radikaaleja ratkaisuja.

Maailman ja elämämme muuttuessa nopeasti syntyy ennen kokemattomia tilanteita joissa vanhat, lukitut vastaukset eivät toimi. Silloin meillä on todellista käyttöä aloittelijan mielelle, kyvyllemme tehdä tuoreita havaintoja ja löytää uusia ratkaisuja hyödyntäen niitä resursseihin, joita meillä on. Siksi läsnäolon taajuus, Executive Network -tilan aktivoiminen aivoissa harjoittamalla aloittelijan mieltä saattaa olla meille sekä yksilöllisesti että kollektiivisesti hyvin merkityksellistä, jopa käänteentekevää.

Kaikkein tärkeintä on kaksinaisuuden välttäminen.

Alkuperäiseen mieleemme sisältyy kaikki: se on aina täyteläinen ja itsessään riittävä.

Älä siis kadota omavaraista mielentilaasi. Tämä ei tarkoita suljettua mieltä, vaan tyhjää ja valmista mieltä.

Jos mielesi on tyhjä, se on aina valmis kaikkeen, kaikelle avoin.

Aloittelijan mielessä on paljon mahdollisuuksia, asiantuntijan mielessä vain vähän.

Zen-mestari Shunryu Suzuki, Zen-mieli, aloittelijan mieli, Unio Mystica

Meissä ja elämässämme on niin paljon enemmän potentiaalia kuin saatamme kuvitella. Siksi aloittelijan mieli.

Erja Lahdenperä

Mindfulness-ohjaaja CFM®

Helsinki Mindfulness